Hoppa till huvudinnehåll

Till: Vi bilister kan visa vägen - sakta ner för det är bråttom!

Sänk farten för klimatet - och plånboken!

Den "bästa" bilresan är givetvis den som inte blir av, men ska du ändå ut på vägarna finns det ett enkelt sätt att minska utsläppen och dessutom spara pengar.
- Dra ner på hastigheten i trafiken!
En genomsnittlig sänkning av hastigheten med 7 km/timmen skulle göra en avsevärd skillnad.

Trots forskarnas larm om att vi går mot flera graders temperaturhöjning vill vår regering öka utsläppen, genom bla sänkt reduktionsplikt. Regeringen har heller ingen plan för hur klimatmålen ska nås i tid. Omställningen ska, enligt regeringen, framför allt lösas genom elektrifiering, vilket är en alltför långsiktig lösning – det är mer bråttom än så!

MEN det finns ett enkelt sätt för bilister att minska utsläpp och dessutom spara pengar:
-SÄNK FARTEN i trafiken!
Det gäller både fossildrivna- och elbilar.

• Fossilbil
För varje 10 km/h högre hastighet över 70 km/h du kör, ökar bränsleförbrukningen med 0,5-1 dl per mil (enligt transportstyrelsen).
Sätt det i relation till genomsnittsförbrukningen per mil: bensin 7,2 dl och diesel 5,4 dl, och man inser att det finns stor möjlighet att minska utsläppen och spara pengar.

• Elbil
Använder mer el ju snabbare du kör (energianvändningen ökar exponentiellt med hastigheten). Sänkt fart i en elbil kommer därför även bidra till den kraftigt ansträngda energisituationen Sverige har för tillfället, enligt energimyndigheten räknas varje sparad kWh.

Transporttiden ökar endast 1 min/mil per sänkt 10 km/tim. En försumbar tid för de flesta bilresor.

Varför är det viktigt?

En sänkt medelhastighet med 7 km/h gav en 18% minskning av utsläppen enligt en mätning gjord av NTF och Naturskyddsföreningen 2009. Det visar tydligt att sänkt fart gör skillnad!

Med tanke på att en tredjedel av Sveriges territoriella utsläpp kommer från inrikes transporter inser man vilken enorm minskning av utsläppen sänkt medelhastighet i trafiken skulle innebära.

SKRIV UNDER om du är beredd att sänka farten i trafiken fram till dess att vår regering visar planen för hur Sverige når klimatmålen 2030. Nästa gång du tar ut bilen är det bara att ”sakta ner eftersom det är bråttom”. Det finns inget att vänta på!

Uppdateringar

2023-08-20 10:14:38 +0200

50 underskrifter nådda

2023-02-10 11:45:08 +0100

25 underskrifter nådda

2023-01-22 16:11:00 +0100

10 underskrifter nådda