Hoppa till huvudinnehåll

Till: Simrishamns kommun

Simrishamns kommun tar över Borrby Bassäng

Simbassängen vid Borrby Strand har funnits sedan 60-talet och har varit till stor glädje för många barn och vuxna som har lärt sig att simma i den. Under senare tid har den varit i Borrby Campings ägo som tyvärr har låtit bassängen förfalla så till den grad att den inte längre kan vara öppen.

En öppen simbassäng borde, såsom i de flesta fall, drivas i kommunal regi. Vi yrkar därför att Simrishamns kommun ska i ett första steg renovera bassängen för att därefter stå för driften alternativt hyra ut den till Borrby Camping. Det skulle även skapa arbetstillfällen för ungdomar t ex badvakt, simlärare och kioskpersonal.

Varför är det viktigt?

Bassängen är viktig för att öka attraktionen vid Borrby strand och för att bevara en kulturellt värdefull plats.

Granhyddevägen 2, 276 37 Borrby, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategorier

Uppdateringar

2023-05-09 23:33:05 +0200

100 underskrifter nådda

2023-05-09 21:52:07 +0200

50 underskrifter nådda

2023-05-09 19:54:36 +0200

25 underskrifter nådda

2023-05-09 18:49:02 +0200

10 underskrifter nådda