Hoppa till huvudinnehåll

Till: Stefan Löfven och övriga i regeringen

#sistaslaget - Våld i nära relation ska upphöra nu!

BRÅ’s senaste rapport visar på en markant ökning av dödligt våld i partnerrelation. Dokumentären om Josefin Nilssons liv med sin våldsutövare visar på att samhället inte har funnits där för henne.

Alldeles för många andra vittnar om samma sak.

Vi har kontakt med en grupp av kvinnor på ca 7ooo medlemmar som också berättar att det fortfarande idag är många som väljer att blunda för våld även om tystnadskulturer är på väg att luckras upp.

Vi har därför tagit fram ett antal områden där vi vill se förändringar och förbättringar som vill koppla till regeringens satsning mot våld i nära relation.

Vi kräver:
* Att ideella krafter inte ska tvingas vara den bärande organisationen i samhället för våld i nära relation.

* Kraftigt utbyggda insatser med fokus på den som utövar våld

* Att staten ska ha ansvaret för att hindra och lindra våld för att ge alla samma skydd, stöd och behandling.

* Tvärprofessionell myndighet som inrymmer speciellt utbildade utredare ifrån samtliga myndighetsområden som kommer i kontakt med våldsutövare och våldsutsatta

* Mer forskning om våldsutövare, orsak till våld samt utvärdering av preventiva behandlingsmetoder.

Varför är det viktigt?

Våldet angår oss alla!
Våldets konsekvenser berör oss alla direkt eller indirekt.

Vi har alla en förälder, ett syskon ett barn, annan närstående eller kanske bekant, granne eller kollega som har blivit utsatt eller som blir utsatt.

För varje utsatt finns det minst en våldsutövare. Det borde betyda att vi alla också känner minst en våldsutövare.

Därför behöver vi tillsammans stå upp mot våldet och ställa krav på regeringen och samhället.

Uppdateringar

2019-06-17 01:23:04 +0200

10 underskrifter nådda