Till: De som har makten över sjukhusens fungerande! Personal saknas, folk behandlas knappt på grund av det! Och ändå säger man att ett stort antal läkare och annan sjukvårdspersonal ska sparkas!!

SJUKHUSEN MÅSTE HA MER PERSONAL!

Anställ fler läkare, sjuksköterskor och undersköterskor OMEDELBART! Tillvaron är farlig för de sjuka som måste ha vård!
Detta gäller främst i Stockholm kanske, men även i andra städer som Göteborg o Malmö.

Varför är det viktigt?

Alla måste få den vård vi behöver och ska inte behöva vänta i korridorerna i sjukhusen!
Sverige: skäms!

Stockholms sjukhus.

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL