Hoppa till huvudinnehåll

Till: Linköpings kommun

Sluta belys träd av estetiska skäl

Vi vill att Linköpings kommun ska upphöra med att installera belysning av enstaka träd av estetiska skäl och även ta bort sådan befintlig belysning. Om belysning behövs ur trygghetssynpunkt borde de ersätta den befintliga med mer ändamålsenlig belysning i det avseendet.

Varför är det viktigt?

Belysning av enstaka träd under dygnets mörka timmar stör djurlivet som lever i de belysta träden. Belysning av endast estetiska skäl är också ett slöseri med energi och därmed, direkt eller indirekt, slöseri med med ändliga resurser

Linköping, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2020-11-17 00:56:57 +0100

50 underskrifter nådda

2020-11-16 12:12:33 +0100

25 underskrifter nådda

2020-11-16 09:11:37 +0100

10 underskrifter nådda