Hoppa till huvudinnehåll

Till: Uppsalabor

Sluta sälja alkohol på fyrishov!

Sluta servera alkohol på Fyrishov. Bad, barn och alkohol hör inte ihop!

Varför är det viktigt?

Badet på fyrishov i uppsala serverar alkohol. I söndags höll det på att gå illa för ett barn där pga alkoholpåverkad vuxen. Hör alkohol verkligen hemma på bad där olyckor kan ske? Bör vuxna dricka alkohol på ett ställe där så många barn vistas? Vi ser stora risker med detta. Bad, barn och alkohol hör inte ihop! Vuxna har ingen rätt till alkohol på fyrishov, men barnen har rätt till trygghet!
Uppsala, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2020-07-02 07:21:49 +0200

500 underskrifter nådda

2020-07-01 13:46:39 +0200

100 underskrifter nådda

2020-07-01 13:19:41 +0200

50 underskrifter nådda

2020-07-01 13:01:46 +0200

25 underskrifter nådda

2020-07-01 12:54:00 +0200

10 underskrifter nådda