Till: Coop

Sluta uppmuntra till flygresor

Sluta uppmuntra till flygresor

I dagsläget uppmuntrar Coop sina medlemmar till flygresor genom att:

1. Arrangera och göra reklam för flygresor (träningsresor, hälsoresor etc.)
2. Ge rabatt och bonuspoäng på flygresor med exempelvis TUI och SAS
3. Ha flygresor som pris i tävlingar

Vi uppmanar Coop att sluta upp med detta så snart som möjligt.

Varför är det här viktigt?

Enligt IPCC har vi inte lång tid kvar att vända utsläppskurvan nedåt för att undvika den värsta klimatkatastrofen. Att flyga är den aktivitet som ger de enskilt största utsläppen för väldigt många svenskar. Att Coop i detta läge fortsätter att uppmuntra till flygresor via sitt bonussystem, sin medlemstidning och sina tävlingar är direkt oansvarigt.

Coops vision är att vara ledande inom hållbarhet och att våga vara obekväma. I den här frågan har ni möjlighet att visa att ni följer den visionen.

Hur den kommer att överlämnas

Ambitionen är att namninsamlingen ska lämnas över fysiskt till ansvarig person på KF och Coop inför årsstämman 2019.

Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Anledningar att skriva under

  • Vill att mina barn barn och barnbarnsbarn ska få uppleva en frisk Moder Jord.
  • Att jobba med hållbarhet och samtidigt marknadsföra klimatskadliga flygresor rimmar dåligt. I klimatförnekelsetermer så låter det som responsförnekelse.
  • Hej Coop! Var snälla att hjälpa oss konsumenter leva ett klimatsmart liv, inte tvärtom!

Uppdateringar

2018-11-13 07:14:04 +0100

500 underskrifter nådda

2018-11-12 12:26:23 +0100

100 underskrifter nådda

2018-11-12 11:10:51 +0100

50 underskrifter nådda

2018-11-12 10:49:25 +0100

25 underskrifter nådda

2018-11-12 10:36:03 +0100

10 underskrifter nådda