Hoppa till huvudinnehåll

Till: Svenska regeringen. (Eng) the swedish government.

Stäng ambassaden för Islamiska republiken i Iran /Close the embassy of the islamic republic of Iran

Svenska regeringen!

Våga stänga iranska ambassaden i Stockholm nu.
Det är brådskande, för folks liv står på spel.

Iranska folket har i flera veckor kämpat med sina liv och utan vapen, på gatorna, mot iranska regimen. Deras slagord är bla: Kvinna, liv, frihet!
Detta började när Iranska "polisen" slog ihjäl Gina Mahsa Amini. En ung tjej som visade för mkt hår ute på gatan.

Som svar på alla demonstrationer, strejk, slagord och vägran på att ha på sig sina hijab, får folk stryk, släpas på marken, får tårgas, fängslas. De tvingas att ångra saker de gjort i media, saker de gjort som strider mot regimens islamistiska regler. Vidare blir de slagna med batonger eller till och med ihjälskjutna. Gamla som barn.
Kvinnorna kämpar som aldrig förr och staten tystar och trycker ner dem åter och åter igen.

Kort och gott finns det inga mänskliga rättigheter längre.
Folk kämpar nu för sin frihet som de inte haft på ca 43 år.
Det finns ingen rättvisa eller jämlikhet. Kvinnor får inte klä sig som de vill, de måste bära hijab ute. Kvinnor får inte gå på matcher, Kvinnor måste sitta längst bak på bussen, kvinnor får inte rätten om sina barn vid skilsmässa.... osv osv.

Det är mycket som sker och som alla ser.
Iranska folket bara ber....

..om att du vågar göra något som att stänga en ambassad.

Att du vågar göra skillnad.
Det räcker inte längre med bara ord....

Stäng ambassaden nu och visa miljontals iranier världen över att ni ser och hör dem.

Våga visa Iranska regimen att ni står med folket! Att det regimen gjort och gör är omänskligt, tragiskt, fruktansvärt och minst sagt hemskt.

Miljontals iranier världen över skriker och ber om hjälp, varför reagerar du inte ??

Du kan hjälpa till här. Folket i Iran orkar inget mer. De bönar och ber att folk från utlandet hör dem och gör något. Regimen har t o m stängt av internet, men det visste du redan.

Oljan kan du sedan köpa från annat håll.
Visst sparar du pengar om du köper från Iran...
Men vem vill ha blodspengar..

Så gör rätt för oss.
Och gör det nu.

Tacksam!

(Eng)
Ulf Kristersson and Jimmy Åkesson. Dare to close the Iranian embassy in Stockholm now. It is urgent, because people's lives are at stake. For several weeks, the Iranian people have been fighting with their lives and without weapons, in the streets, against the Iranian regime. Their slogans include: Woman, life, freedom! This started when the Iranian "police" beat Gina Mahsa Amini to death. A young girl who showed too much hair on the street. In response to all the demonstrations, strikes, slogans and refusal to wear their hijabs, people are beaten, dragged on the ground, tear gassed, imprisoned. They are forced to repent of things they have done in the media, things they have done that are against the regims Islamist rules. Furthermore, they are beaten with batons or even shot dead. Old as children. In short, there are no human rights anymore. People are now fighting for their freedom which they haven't had in about 43 years. There is no justice or equality. Women are not allowed to dress however they want, they have to wear hijab outside. Women are not allowed to go to matches, Women have to sit at the back of the bus, women do not get the right to their children in case of divorce....etc etc. There is a lot that happens and that everyone sees. The Iranian people just pray…. ..about you daring to do something like closing an embassy. That you dare to make a difference. Just words are no longer enough... Close the embassy now and show millions of Iranians around the world that you see and hear them. Dare to show the Iranian regime that you stand with the people! What that regime has done and is doing is inhumane, tragic, terrible and, to say the least, horrible. Millions of Iranians worldwide are screaming and asking for help, why don't you react ?? You can help here. The people of Iran can't take it anymore. They pray and pray that people from abroad will hear them and do something. The regime has even shut down the internet, but you already knew that. You can then buy the oil from elsewhere. Of course you save money if you buy from Iran... But who wants blood money.. So do the right thing for us. And do it now.

Grateful

Varför är det viktigt?

Skriv på så regeringen i Sverige ser hur många vi är som vill ha en förändring i Iran.

Genom påskrifter lyckades vi få igenom att inte bjuda iranska ambassadörerna på nobelmiddagen.
Vi kan få till det här också.

Vi gör det för Iranska folket, som kämpar för det som ska vara självklart för en människa.

Iranska folket som har fått nog.
Iranska folket som nu länge har skrikit sig hesa..... KVINNA, LIV, FRIHET!

(Eng)
Sign so the government in Sweden can see how many of us there are who want a change in Iran. Through signatures, we managed to get through not to invite the Iranian ambassadors to the Nobel dinner. We can make this happen too. We do it for the Iranian people, who are fighting for what should be obvious to a human being. Iranian people who have had enough. The Iranian people who have now long been screaming themselves hoarse..... WOMAN, LIFE, FREEDOM!

Uppdateringar

2022-11-01 12:59:23 +0100

500 underskrifter nådda

2022-10-31 20:55:18 +0100

Hej kära vänner!
Antalet namninsamlingar blir fler och fler. Vi är nu uppe på fler än 325 st.

Hjälp till att dela!
We can do this.

Zan Zendegi Azadi!! ✊️✊️

2022-10-30 18:26:28 +0100

100 underskrifter nådda

2022-10-30 10:48:55 +0100

50 underskrifter nådda

2022-10-29 23:45:10 +0200

25 underskrifter nådda

2022-10-29 19:54:37 +0200

10 underskrifter nådda