Till: Region Skåne

Starta skånskt center för avancerad andningsvård & rehabilitering.

Skåne behöver en klinik för avancerad andningsvård och rehabilitering.
En klinik för de personer som behöver andningsvård, urträning från respirator och urträning från trakeostomikanyl.
Avancerad andningsvård behövs exempelvis från tiden på intensivvårdsavdelningen ända tills patienten återgår till hemmet.

För en tryggare, säkrare och mer personcentrerad vård!

På en sådan klinik behövs bland andra: fysioterapeuter, logopeder, specialistläkare, sjuksköterskor, undersköterskor, medicintekniker, arbetsterapeuter och kuratorer.

Varför är det viktigt?

För att Skåne behöver det. För att personer med dessa behov inte ska behöva bo flera månader och ibland åratal på sjukhus.

Region Skåne, Lund

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL