Till: Arbetsmarknadsminister Johan Pehrson

Stoppa arbetsplatsolyckorna!

Under 2023 dog 62 personer på jobbet i Sverige. [1] Detta måste få ett stopp!

Men istället för att skala upp arbetsmiljöarbetet så skär regeringen ner på arbete och forskning som räddar liv.

Johan Pehrson måste dra tillbaka nedskärningarna på Arbetsmiljöverket och stoppa nedläggningen av Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Varför är det viktigt?

Regeringen säger sig vilja ta i med hårdhandskarna mot kriminalitet. Men kriminalitet på arbetsmarknaden tycks de helt ointresserade av att hantera.

För sanningen är den att en av de ledande orsakerna till att arbetare dör på jobbet är att vi har en arbetsmarknad där kriminella och oseriösa företag i princip har fritt spelrum. De struntar i säkerhetsutrustning, ignorerar lagar och informerar inte sina anställda om deras rättigheter.

Källor:
Arbetet, "62 döda på jobbet 2023 efter ännu en olycka"
https://arbetet.se/2024/01/03/62-doda-pa-jobbet-2023-efter-annu-en-olycka/