Hoppa till huvudinnehåll

Till: Jämtland Härjedalen Turism

Stoppa avgifterna på allemansrätten

– Går du på en nöjespark får du betala ett inträde. Naturen här är forfarande gratis, min fråga är om den ska vara det?
säger Teres Gärdin, vd på Jämtland Härjedalen Turism

De senaste åren har angreppen mot allemansrätten duggat tätt. Från den uppmärksammade, svartbyggda helikopterbryggan och Folkets bad i Täby till ledavgifter i södra Årefjällen för även sommarbesökare. Nu öppnar Jämtland Härjedalen Turism för ett bredare angrepp på allemansrätten - att införa ledavgifter eller på annat sätt belägga allemansrätten med begränsningar.

Varför är det viktigt?

Aktörerna bär ett ansvar
De aktörer som varje år erbjuder boende, aktiviteter och tjänar sina pengar genom turismen i Sverige bär själva här ett ansvar. Om naturen inte håller för att verksamheten blivit för omfattande, bör turistnäringen antingen tänka om, eller själv bära kostnaden - inte du som nyttjar allemansrätten.

Varje år bidrar Sveriges Kommuner, Regioner, Staten och europeiska utvecklingsfonder pengar för att stötta underhåll av vägar, leder, broar och annat som kan behövas. Utöver det finns det ett omfattande föreningsliv där människor lägger egna resurser och ideellt arbete på att underhålla våra leder.

Att avskaffa allemansrätten för att kunna finansiera näringsverksamhet på våra fjäll, längs våra sjöar och i våra skogar är en katastrofal idé!

Uppdateringar

2023-08-22 17:35:05 +0200

100 underskrifter nådda

2023-08-22 16:08:31 +0200

50 underskrifter nådda

2023-08-22 15:31:53 +0200

25 underskrifter nådda

2023-08-22 14:46:58 +0200

10 underskrifter nådda