Till: Svenska folket

Stoppa avgiftshöjningarna på elnätet…

Kära riksdagen.
Inom kort kan regeringen komma att lägga fram ett förslag som riskerar att kosta landets elkonsumenter ytterligare 30 miljarder kronor i ökade avgiftshöjningar.
Godkänn inte detta

Varför är det viktigt?

Anledningen till detta, hävdar regeringen, är att man vill stimulera elnätsbolagen att investera mer i sina elnät för att bland annat komma tillrätta med de kapacitetsproblem som finns. En närmare granskning av förslaget visar att några sådana drivkrafter inte skapas.

Sweden

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategorier