Hoppa till huvudinnehåll

Till: Holmen Skog AB och Finspångs Kommun

Stoppa avverkningen av Grosvadskogen

I Finspång finns inte många orörda skogsområden kvar. Det populäraste friluftsområdet ligger i Grosvadskogen i tätorten. Här har kommuninvånare i flera generationer kopplat av och kunnat njuta av rika naturupplevelser. Holmens plan för avverkning kommer drastiskt ändra skogens karaktär och förstöra många av de ytor som idag nyttjas av invånarna.

Grosvadskogen som ni ser som en virkesåker att tjäna pengar på ser vi som en kär och viktig del av våra liv.

Stoppa den planerade avverkningen!

Varför är det viktigt?

Grosvadskogen är Finspångs populäraste friluftsområde. Hit kommer människor för att vila upp sig, träna och hämta kraft. En promenad i den fina blandskogen gör underverk när livet är fyllt av stress. Troligen har alla Finspångare många ljuva minnen från utflykter i Grosvadskogen.

För barn är det viktigt att kunna utforska och leka i en naturlig skog utan att det krävs bil- eller bussresor. Som kommunen uttrycker det i sin skogspolicy: "En tätortsnära skog gör möjligheterna till skogsvistelse mer jämställda ur ett socioekonomiskt perspektiv".

Grosvad och de två övriga tätortsnära områdena, Torstorp och Nyhemsskogen är sedan tidigare oerhört påverkade av de senaste årens stora kalhyggesavverkningar i barkborrens spår. Vi har snart inga naturliga skogar kvar i tätorten.

Holmen använder Grosvadskogen för att experimentera med olika "hyggesfria avverkningsmetoder" vilket innebär att upp till 2500 m2 stora områden får lämnas helt kala, att det kommer att finnas så få träd som 100 st per 10000 m2 när de är färdiga.

Avverkningen kommer innebära stora trädlösa partier och förstörelse av områden för svamp, blåbär och småstigar.

Hur den kommer att överlämnas

Insamlingen kommer att skickas via e-post till Finspångs kommun och Holmen Skog AB.

Finspång, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Länkar

Uppdateringar

2023-08-08 21:23:58 +0200

1,000 underskrifter nådda

2023-06-30 19:04:24 +0200

500 underskrifter nådda

2023-06-28 22:22:02 +0200

100 underskrifter nådda

2023-06-28 21:12:36 +0200

50 underskrifter nådda

2023-06-28 19:22:29 +0200

25 underskrifter nådda

2023-06-28 17:45:42 +0200

10 underskrifter nådda