Hoppa till huvudinnehåll

Till: Stockholms stad och exploateringskontoret, Stockholms länsstyrelsen

Stoppa bostadsbygget i Högalidsparken.

Byggplaner som är klubbade måste stoppas. Träd kommer huggas ned. Parkmark kommer planas ut. Naturliga stenhällar med växtlighet, vilda blommor och olika träd och buskar kommer försvinna för alltid. Parkmarken ska planas ut med en beläggning som inte kommer tåla ny växtlighet. Den historiska hundraåriga parken kommer förlora sin bergssida med klättrande växter.
Träd som tar upp vatten, skuggar och förbättrar luften försvinner till förmån för betong och tegel. 
I parken finns skålkoppar som är fornminnesmärkta. Kyrkan kommer inte längre synas från den södra sidan. Det blir ett oerhört intrång och drabbar inte andra kyrkor i staden. 

Varför är det viktigt?

Livsmiljöer för den vilda växtligheten tas för alltid bort i ett stort område. Kulturhistoriskt ingrepp utan förståelse för tanken på hur parken skulle omgärda kyrkan som är högst upp på höjden kommer aldrig kunna återställas om bygget startar. 
Ingen svalka kommer ges. Träd som behövs kan inte ersättas med ny beläggning. Vissa träd är närmare 100 år. Luftkvalitet och förmåga att samla vatten kan den nya bebyggnationen inte ersätta. 
Ingreppet kommer ge betydande skador på berget och kan ge sättningar i kyrkan.
Konsekvensanalysen är bristfällig då man inte tagit hänsyn till klimatförändringar och behov av stora och äldre träd.
Stockholm, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategorier

Uppdateringar

2024-06-06 01:32:51 +0200

500 underskrifter nådda

2024-06-03 07:45:47 +0200

100 underskrifter nådda

2024-06-02 23:42:25 +0200

50 underskrifter nådda

2024-06-02 22:22:56 +0200

25 underskrifter nådda

2024-06-02 21:52:12 +0200

10 underskrifter nådda