Hoppa till huvudinnehåll

Till: Kommunpolitiker, förtroendevalda i regionen, Keolis och SL

Stoppa den ogenomtänkta neddragningen av buss 71

Buss 71 Jarlaberg - Glasbruksgatan (via Sickla Udde) kommer i princip att försvinna i och med förändringarna som träder i kraft 10 december. Inget rimligt alternativ har presenterats för de som uppskattar att så smidigt kunna resa från Jarlaberg/Nacka Strand till Sickla handelsplats samt Sickla Udde. Att behöva gå eller ta en buss och göra ett krångligt byte i Nacka Forum är inte ett rimligt alternativ för de allra flesta. Låt därför linjen få vara intakt, eller presentera en lösning som förser de boende i Jarlaberg med omnejd en linje som motsvarar behovet. Att förlänga buss 465 mot Fisksätra är inte en sådan lösning.

Varför är det viktigt?

Bussförbindelsen med buss 71 från Jarlaberg är viktig för alla boende här för att smidigt kunna ta sig till Sickla eller söder, samt är en viktig länk för att vidare kunna byta till andra kollektiva färdmedel såsom tvärbana, tunnelbana och pendeltåg.

Många har sin arbetsplats eller skola längs 71:ans linje och behöver kunna ta sig fram och tillbaka på ett smidigt sätt morgon och kväll. Om 71:an försvinner tas möjligheten bort för de som inte har bil, inte kan eller vill använda sig av bil för att ta sig till Sickla köpcenter, Bauhaus, vårdinrättningar, djurkliniker bland annat. Flera av boende i Jarlaberg är äldre och har svårt att ta till affärerna särskilt efter att Tempo stängde i Jarlaberg. Att ta sig på en buss i Jarlaberg för att sedan behöva gå av för bussbyte är inte heller så lätt med eventuella rullatorer, barnvagnar och matkassar.

I dag passerar 71:an bland annat dessa hållplatser:
Nacka strand: Här finns skolor, arbetsplatser, mässor etc.
Nacka Forum: Arbetsplatser, köpcenter, vårdcentral, tandläkare med mera.
Planiavägen: Den nya fina badplatsen vid Järlasjön, veterinär, vårdcentral, skolor.
Sickla köpkvarter: Arbetsplatser, köpcenter vårdcentral, tandläkare.
Sickla allé: Bauhaus med mera.
Sickla udde: Möjlighet att byta till Tvärbanan. Vid konserter vid Globen och Solna är detta en ypperlig väg att ta sig till och från Nacka/Sickla. Möjlighet även med byte från tvärbana till pendeltåg vid Årstaberg. Man kan även byta till buss 74 som går till södra/västra delen av söder och via SÖS.

Allt detta innebär en effektiv och uppskattad alternativväg för att minska/slippa trängsel vid Slussen och Centralen.

Nackas och Jarlabergs befolkning växer idag i mycket snabb takt med ökat bostadsbyggande. Att dra ner på bussarna och kommunikationer verkar högst ogenomtänkt innan tunnelbanan är på plats och kommer leda till ökad trängsel på övriga bussar samt innebära sämre kollektivtrafik för resenärerna.

132 42 Nacka, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-10-09 20:02:03 +0200

1,000 underskrifter nådda

2023-10-08 20:38:21 +0200

500 underskrifter nådda

2023-10-05 17:37:35 +0200

100 underskrifter nådda

2023-10-05 14:31:16 +0200

50 underskrifter nådda

2023-10-05 13:33:00 +0200

25 underskrifter nådda

2023-10-05 12:37:44 +0200

10 underskrifter nådda