Hoppa till huvudinnehåll

Till: Magnus Gärdebring

Stoppa kommunstyrelsens omoraliska beslut att upphäva Försäljningen av Tärnö

Kampanjen är avslutad.

Magnus Gärdebring, du har meddelat att du inte kommer att skriva under avtalet och vill dra tillbaka anbudet som Destination Tärnö vunnit. Destinationen har under tre säsonger satsat och byggt upp en verksamhet och ökat turismen på ett hållbart sätt såsom önskemålet var från Karlshamns kommuns anbudsförfarande.

I protokoll daterat den 10 september 2019 beslutade kommunstyrelsen i Karlshamn att lägga ut fastigheterna på Tärnö i sin helhet till försäljning.

Den 2 februari 2021 beslutade kommunstyrelsen i att godkänna underlag däribland försäljningsprospekt för försäljningen, varefter Destinations Tärnös anbud bedömdes uppfylla kriterierna och blev utsedda som vinnare av anbudet. Detta överklagades av ett av anbuden som inte vann och det har därefter varit en rättlig process fram tills den 12 juni . Då blev det klart att kommunens anbud hade gått rätt till enligt kommunallagen och därmed skulle försäljningsavtalet signeras då det trätt i laga kraft.

På vilka grunder tar du dig rätten att inte skriva under ett avtal där allt otvetydigt har gått rätt till, är det för egen vinning? Vi kräver att du tar ditt ansvar eller avgår med omedelbar verkan.

Varför är det viktigt?

Peter och Malin har gjort allt enligt boken och vi som varit på Tärnö i många år kan ju skriva under på att de om några har verkat för ett rikt och hållbart turistliv och ett mycket vackrare Tärnö. Det är ett fåtal bakåtsträvare som har påverkat politikerna och här måste vi dra en gräns och visa var Karlshamn och dess besökare egentligen tycker!

Hur den kommer att överlämnas

Jag kommer se till så att alla berörda beslutsfattare samt press kommer få ta del av denna namninsamling

Tärnö, 374 94 Karlshamn, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-09-18 11:39:45 +0200

500 underskrifter nådda

2023-09-16 13:31:09 +0200

100 underskrifter nådda

2023-09-16 12:27:19 +0200

50 underskrifter nådda

2023-09-16 11:48:54 +0200

25 underskrifter nådda

2023-09-16 11:34:59 +0200

10 underskrifter nådda