Hoppa till huvudinnehåll

Till: Botkyrka kommunfullmäktige

Stoppa nedskärningarna i Botkyrkas skolor och förskolor

Botkyrkas politiker måste besluta om att freda skolan och förskolan från besparingar. I dagsläget planerar Botkyrka kommuns styre att spara 360 miljoner de kommande 6 åren på Botkyrkas skolor och förskolor.

Vi som undertecknar denna namninsamling kräver att politikerna stoppar nedskärningarna och börjar satsa på skolan och förskolan istället.

Varför är det viktigt?

Det politiska styret i Botkyrkas nedskärningar på 360 miljoner de kommande 6 åren motsvarar exempelvis 500 lärartjänster. Detta är resurser som behövs i kommunens verksamheter.

Att skära i skolan och förskolans resurser i tider som dessa är inget annat än att skjuta sig själv i foten. Samhället behöver välfinansierade skolor och förskolor för att kunna tackla alla de utmaningar vi ser i samhället.

Skolorna och förskolorna behöver tillräckligt med lärare och personal för att bedriva en högkvalitativ verksamhet där barnens bästa ligger i fokus. Att skära i verksamheter som redan går på knäna är oacceptabelt.

PISA-undersökningar, forskning och även Botkyrka kommuns förvaltning pekar alla på samma sak. Det behövs mer resurser inte mindre i svensk skola och förskola.

Hur den kommer att överlämnas

Skriv under namninsamlingen för att stoppa nedskärningarna. Är vi tillräckligt många skickar vi en tydlig signal till Botkyrkas politiker.

Namninsamlingen kommer att lämnas över till samtliga politiker i Botkyrkas kommunfullmäktige.

Botkyrka, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Länkar

Uppdateringar

2024-03-21 22:21:47 +0100

500 underskrifter nådda

2024-03-19 19:34:04 +0100

100 underskrifter nådda

2024-03-19 12:25:32 +0100

50 underskrifter nådda

2024-03-19 10:48:05 +0100

25 underskrifter nådda

2024-03-07 21:47:34 +0100

10 underskrifter nådda