Hoppa till huvudinnehåll

Till: Kommunfullmäktige

Stoppa privatiseringen av personlig assistans!

Vi arbetar som personliga assistenter i Uddevalla kommun och vi har blivit varse om att kommunen vill sälja ut assistansen till privata aktörer.

Detta skulle innebär en enormt stor förändring både för oss anställda men även för alla våra brukare och deras anhöriga.

För oss anställda innebär en förflyttning till privat aktör en otrygg anställning och det i sin tur innebär att det finns en stor risk att flera av oss nuvarande arbetande assistenter i kommunen, som kanske har jobbat hos våra brukare i många år och som har byggt upp relationer och en trygghet tvingas välja att sluta. Och vad innebär det för alla brukare?

Vi ska arbeta utifrån ett brukarperspektiv och vi undrar nu på vilket sätt man har haft brukaren i åtanke när man kommer fram till detta och lägger ett sådant här förslag?

Den stora risken är att detta kommer innebära att den redan svåra situationen att bemanna personlig assistans kommer att förvärras då flera kommer välja bort yrket pga de otrygga arbetsförhållandena. Samt att svårigheterna med att hitta vikarier försvåras ytterligare då man nu istället blir anställd hos en enskild brukare och inte som i kommunen där man har en arbetsgivare (kommunen) men har möjlighet att arbeta hos flera för att som timanställd ändå ha möjlighet att kunna leva på sin lön.

Detta i sin tur skapar en otrygghet för alla drabbade brukare då risken är att det inte finns tillräckligt med personal och därmed påverkas insatser och inarbetade rutiner, samt att relationer förändras och bryts. För att inte prata om otryggheten i att brukaren kan bli uppsagd av assitansföretaget. Och det är ju trots allt kommunen som bär det yttersta ansvaret så vart hamnar brukaren då när assistansen inte längre finns att tillgå?

Vi är många som har erfarenhet av vad det innebär att arbeta inom de priva aktörerna och det vi kan vittna om är de sämre arbetsvillkoren som innebär att många inte får betalt under sovande jour, därav kan heltidsmåttet innebära upp emot 175 timmar då arbetet under natten inte räknas in. Konflikter och meningsskiljheter inom personal, godman eller chef kan innebära uppsägning utan att man som enskild individ har möjlighet att påverka. Detta och annat är anledningar till att personal oftare byts ut eller säger upp sig och inte trivs och stannar lika länge som inom kommunen. I kommunen kan man se att flera av assistenterna har arbetat i över 10 år, ibland uppemot 15-20 år. Det om något vittnar väl om en verksamhet som fungerar och där personal trivs och brukarna har det tryggt med vetskap om vilka det är som kommer och arbetar hos dom.

Vi hoppas och önskar att ni ska tänka om och verkligen ta våra synpunkter i beaktning innan när ni fattar ert beslut och går vidare med detta!

Varför är det viktigt?

För att stötta oss anställda och våra brukare som annars riskerar att förlora sin trygghet och deras personal.

Hur den kommer att överlämnas

Personligen vid nästa möte den 10/5-23

Uddevalla, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-05-05 19:14:40 +0200

100 underskrifter nådda

2023-05-05 10:29:41 +0200

50 underskrifter nådda

2023-05-05 07:02:01 +0200

25 underskrifter nådda

2023-05-04 23:45:08 +0200

10 underskrifter nådda