Hoppa till huvudinnehåll

Till: Politiker i Göteborgs stad

Stoppa Skeppsbrogaraget!

Vi vill att Göteborgs politiker sätter stopp för planerna att bygga ett underjordiskt garage på Skeppsbron!

Varför är det viktigt?

Ute i leran i Göta Älv planeras ett underjordiskt parkeringsgarage med 700 parkeringsplatser som kommer att kosta minst 700 miljoner kronor. Projektet innebär dessutom att kommunen kommer att förlora ytterligare 800 miljoner (!) eftersom staden ska stå för trafiklösningar, park, ledningar etc. Exploatörerna som bygger garaget kommer tjäna på affären men kommunens skattebetalare får stå för notan. Totalt sett beräknas varje parkeringsplats kosta över 1 miljon, kalkyler som kan visa sig vara underdrivna då kostnaderna kan skena. Majoriteten av platserna är för besökande och de krävs inte för att fastigheter inne på kajen ska kunna lösa sitt P-behov.

Alliansen har nu fått med sig Socialdemokraterna på förslaget och vill nu gå vidare med planen om detta underjordiska garage om 700 platser ute i älven trots att det finns alternativt förslag. Det går ordna de parkeringsplatser som behövs under fastigheterna som byggs, under parken eller vid Rosenlund. Dessutom är det värt att ifrågasätta huruvida ett så dyrt bygge av ett stort garage är att bygga för en hållbar framtida stad. Behövs det verkligen 700 nya parkeringsplatser när målet för Göteborg är att minska miljöpåverkan och bli fossilfria? Risken är stor att det underjordiska garaget kommer att bli ett tomt monument över omodern stadsplanering och det är ett gigantiskt slöseri med skattemedel och är dåligt ur klimat och miljösynpunkt! Varför ska göteborgarnas skattepengar kastas i älven? Låt oss stoppa mångmiljonprojektet Skeppsbrogaraget i Göteborg!

https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/2ABAEB726A42823EC125852D004576F3/$File/2.1.17_20200325.pdf?OpenElement

https://www.gp.se/nyheter/göteborg/alliansen-och-s-eniga-om-framtiden-för-skeppsbron-1.25719675

https://www.dn.se/asikt/stoppa-otidsenligt-parkeringshus-i-goteborg/

https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/skeppsbron-prestigeprojektet-som-aldrig-blir-av-1.28524261

https://www.dn.se/nyheter/sverige/vanligtvis-i-diktaturer-som-politiker-foresprakar-specifika-byggstilar/

https://arkitekten.se/debatt/snedtankt-om-skeppsbron/

Hur den kommer att överlämnas

Namninsamligen ska överlämnas inför kommunfullmäktiges sammanträde den 15 oktober

Göteborg, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2020-06-20 23:28:07 +0200

1,000 underskrifter nådda

2020-03-27 20:52:00 +0100

500 underskrifter nådda

2020-03-27 14:00:56 +0100

Ett litet förtydligande var Skeppsbron ligger... På kajen mellan Stenpiren och Rosenlundsvärmekraftverk. Och här är en bild tagen från färjan som visar precis var i älven garaget skulle byggas...

2020-03-26 15:34:20 +0100

100 underskrifter nådda

2020-03-26 13:33:19 +0100

50 underskrifter nådda

2020-03-26 13:04:24 +0100

25 underskrifter nådda

2020-03-26 12:38:26 +0100

10 underskrifter nådda