Hoppa till huvudinnehåll

Till: Anna Ekström, Stefan löfven, Lena Hallengren

Stoppa skolhaveriet!!!

Stoppa skolhaveriet!!!

Det är idag tusentals föräldrar och barn som kämpar dagligen med skolor, (rektorer/huvudmän) som saknar kunskaper och budgetutrymme för att ge förutsättningar om och för barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer i skolorna.

Som följd av detta har en hel del skolor bland annat satt I system att orosanmäla föräldrar till socialtjänsten när föräldrarna "tjatar" om det stöd som barnen enligt lag har rätt till och som vi medborgare betalar skatt till för att det ska fungera.
Detta tär på samhällets ekonomiska resurser ur flera perspektiv, dels leder det till en ökad psykisk ohälsa både hos barn och vuxna vilket leder till stora långtgående konsekvenser i samhället om man inte i tidigt skede sätter in resurser med rätt kunskaper.

Barn med NPF problematik behöver mycket stöd och skolorna har INTE kunskaper eller rätt att ensidigt tala om vad dessa barn behöver för stöd samt negligera professioner så som BUP och fristående psykologutvärderingar.

Vi föräldrar har fått nog nu av detta maktmissbruk och kräver en genomgripande förändring för att våra älskade barn ska få det de enligt lag har rätt till men som negligeras av framförallt huvudmän, för att det inte ryms i skolpengen trots att politikerna hävdar motsatsen.
Satsa i början så blir det en hållbar framtid!
Förslag nedan:

Ge skolinspektionen bredare/större och tydligare befogenheter mot huvudmän som inte följer skollagen och lättare kunna utdela kännbart vite eller tvingande åtgärder om inte tillräckliga åtgärder utförs inom 3veckor.

Utbilda inom NPF befintliga lärare,rektorer, huvudmän, socialtjänsten, elevhälsa (specialinriktade kunskaper) och övriga som jobbar med barn som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Se till att skolpengen täcker det ökade behovet av särskilt stöd I skolorna för ALLA barn som behöver det.

Se över skolplikten/skollagen för de barn som faktiskt inte klarar en vanlig skola och anpassa den med tex lättnader i närvaroplikten om anpassningar/särskilt stöd inte kommit på plats inom 4veckor eller tex underlätta för distansutbildning eller hemskolning, alla har inte rätt förutsättningar att inkluderas i en skolmiljö.

Varför är det viktigt?

Detta är viktigt för att barnen är vår framtid och ger vi de inte rätt förutsättningar i tidiga år så garanterar jag att kostnaderna för staten kommer öka på grund av bland annat avsaknad av utbildning, vilket kan leda till självmedicinering, självskadebeteende, självmord, överdos, kriminalitet, ökad psykisk ohälsa, påverkar inte enbart barnen utan även hela familjerna och kommer belasta staten, kriminalvården, socialtjänsten, försäkringskassan, sjukvård etc.
Detta är fakta och händer dagligen, jag ser det hända överallt och har själv blivit drabbad av systemhaveriet.


Anledningar att skriva under

  • Skolan fungerar inte alls för mina pojkar! Hittar ingen lösning på de!
  • Jag hoppas att framtida barn får den hjälp och stöd de behöver och har rätt till. Vilket jag själv med diagnoser inte fick då jag var barn.
  • Har själv en dotter som har kämpat med allt.

Uppdateringar

2021-08-04 22:51:57 +0200

1,000 underskrifter nådda

2021-07-28 09:43:29 +0200

500 underskrifter nådda

2021-07-26 20:29:18 +0200

100 underskrifter nådda

2021-07-26 19:01:37 +0200

50 underskrifter nådda

2021-07-26 18:34:15 +0200

25 underskrifter nådda

2021-07-26 18:00:48 +0200

10 underskrifter nådda