Hoppa till huvudinnehåll

Till: Lunds kommun

Stoppa utbyggnaden av E22an i Lund!

Vi kräver att utbyggnaden av motorvägen på E22an i Lunds kommun ska stoppas.

Varför är det viktigt?

Utbyggnaden kommer att innebära en sexfilig motorväg som kommer öka trafiken och därmed utsläppen av växthusgaser. Istället för att satsa på hållbart resande, som billigare och mer lättillgänglig kollektivtrafik, väljer Lunds kommun att kasta pengar på att tvinga in folk i ytterligare fossilberoende med ökad privatbilism. Detta samtidigt som kommunen försöker utmåla sig som en framåttänkande kommun med ambitioner att bli klimatneutrala. I dagens läge står transportsektorn för den största källan av utsläpp inom kommunen. Om Lunds kommun är seriösa med sina klimatmål borde de minska sin största utsläppsfaktor istället för att öka den.

Lund, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2020-07-04 16:23:28 +0200

1,000 underskrifter nådda

2020-06-04 09:43:31 +0200

500 underskrifter nådda

2020-05-13 12:48:51 +0200

100 underskrifter nådda

2020-05-12 14:42:41 +0200

50 underskrifter nådda

2020-05-12 10:57:36 +0200

25 underskrifter nådda

2020-05-12 10:07:55 +0200

10 underskrifter nådda