Hoppa till huvudinnehåll

Till: Migrationsverket

STOPPA UTVISNINGEN AV MIKHAIL!

(english translation further down)

Stoppa utvisningen av Mikhail!

Mikhail är en älskad kollega som har rotat sig i Umeå och i Sverige. Här har han byggt upp ett väletablerat liv, skapat starka vänskapsband, lärt sig svenska, och funnit kärleken i sin make David.

Migrationsverket har i ett beslut från 8 augusti avslagit Mikhails ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd. Han måste enligt beslutet lämna Sverige och resa till Ryssland om senast 4 veckor.

Migrationsverket tar ingen hänsyn till den direkta fara det skulle innebära för Mikhail, som är regimkritiker, krigsmotståndare och homosexuell, att återvända till Ryssland.

En utvisning av Mikhail till Ryssland strider inte bara mot medmänsklighet och empati, den underminerar också de grundläggande svenska principerna om demokrati, yttrandefrihet och en oberoende rättsstat.

Vi kräver en omedelbar omprövning av beslutet för att säkerställa Mikhails säkerhet och rättigheter.

Varför är det viktigt?

BAKGRUND:
Den ryska staten har, parallellt med invasionen av Ukraina, drastiskt ökat förtrycket mot de egna medborgarna. Civil Rights Defenders beskriver hur de som protesterar mot kriget löper risk att gripas, och att det förekommer rapporter om polisvåld och övergrepp bland de som frihetsberövats (1).

När invasionen av Ukraina inleddes befann sig Mikhail redan i Sverige. Migrationsverket har avslagit Mikhail's ansökan om uppehållstillstånd och anser att det inte skulle vara problematiskt för honom att återvända till Ryssland. De föreslår att han istället ansöker igen från Ryssland, även om detta beslut skulle innebära en väntetid på mer än ett år. Samtidigt har Ryssland gradvis urholkat sitt oberoende rättssystem och etablerat en omfattande statlig kontroll över sociala medier och andra digitala övervakningsverktyg, vilket används för att identifiera och undertrycka krigsmotståndare (2).

Sedan kriget bröt ut har yttrandefriheten upphävts och alla uttryck för motstånd mot det pågående kriget hotas nu av stränga straff, inklusive upp till 15 års fängelse (3). Vid den första nationella protesten mot kriget i november 2022 arresterades fler än 1300 deltagare (4).

Utvecklingen för hbtq-personer i Ryssland har gradvist blivit värre och värre. Enligt en lagändring från 2022 förbjuds all ”propaganda” och allt framförande av ”icke-traditionella sexuella relationer och (eller) preferenser […]” (5). I samma lagtext klumpas hbtq-frågor ihop med pedofili, rapporterar bland andra nyhetsbyrån Interfax. Denna lagstiftning har flertalet gånger fördömts av internationella människorättsorganisationer. Samtidigt pådrivs och eskaleras det osäkra lägret för Rysslands hbtq-grupper av statlig media i koordinerade smutskastningskampanjer (6).

De ryska kränkningarna av mänskliga rättigheter har pågått under lång tid. I april 2017 greps hundratals förmodade homosexuella män och fördes bort i Tjejenien (7). Enligt rapportering från den ryska oberoende tidningen Novaya Gazeta utsattes männen för tortyr eller andra kräkningar och tvingades ange namn på andra hbtqi-personer.

I slutet av december 2018 ägde en liknande tragedi rum, då omkring 40 personer som misstänktes vara homosexuella blev kvarhållna och föremål för brutal tortyr och annan misshandel. Minst två dödsoffer har rapporterats som ett resultat av händelsen. Myndigheterna har även agerat genom att förstöra de gripnas pass för att effektivt hindra dem från att lämna landet. Även i andra fall har ryska hbtq-personer blivit arresterade för att förhindra utresa från landet (8).

I ett samarbete mellan Sveriges EU-representation och den internationella människorättsorganisationen Civil Rights Defenders genomfördes 2019 ett möte med ryska människorättsorganisationer och tjänstemän från olika EU-länder, med syftet att gå igenom det människorättsliga läget med fokus på HBTQ-personer i Ryssland (9).

På regeringens egen hemsida står att läsa:
”Repressalier, förföljelser, tortyr, HBTQ-personer som berövas sina föräldraskap och barn som förlorar sina föräldrar, farsartade rättegångar och övervakning av digital aktivitet, beskrevs av organisationerna som verktyg för att kontrollera och motarbeta HBTQ-personer och de organisationer som står upp för deras rättigheter.”

Den omfattande massövervakningen och åsiktsregistrering som pågår i Ryssland, i kombination med förtrycket av krigsmotståndare och hbtq-personer, utgör en direkt fara för Mikhail. ”Det som väntar är att bli gripen, få fängelsestraff och att bli anklagad för regeringsförräderi, efter det så kommer mest troligt ingen att se mig igen” säger han. Den allvarliga faran han riskerar att möta och den orättvisa behandling han skulle utsättas för är en påminnelse om behovet av att skydda mänskliga rättigheter och individuell trygghet.

Vi kräver att Mikhails utvisning stoppas omedelbart!

------------ENG-------
Stop the deportation of Mikhail!

Mikhail is a beloved colleague who has taken root in Umeå and in Sweden. Here he has built a well-established life, created strong friendships, learned Swedish, and found love in his husband David.

In a decision from August 8, the Swedish Migration Agency rejected Mikhail's application for a residence and work permit. According to the decision, he must leave Sweden and travel to Russia in 4 weeks at the latest.

The Migration Agency does not take into account the direct danger it would mean for Mikhail, who is a regime critic, war opponent and homosexual, to return to Russia.

Deporting Mikhail to Russia not only goes against humanity and empathy, it also undermines the fundamental Swedish principles of democracy, freedom of expression and an independent rule of law.

We demand an immediate review of the decision to ensure Mikhail's safety and rights.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) https://crd.org/sv/2022/06/23/tortyr-rysslands-vapen-i-kriget-mot-de-egna-medborgarna/
(2) https://www.nytimes.com/2023/07/03/technology/russia-ukraine-surveillance-tech.html
(3) https://www.russiansagainstthewar.se/sv/russian-activist-visa-letter/
(4) https://www.theguardian.com/world/2022/sep/22/russia-protests-more-than-1300-arrested-at-anti-war-demonstrations-ukraine
(5) https://www.svt.se/nyheter/utrikes/rysslands-hbtq-lagar-skarps-ytterligare
(6) https://crd.org/sv/2021/11/19/ryska-myndigheter-maste-upphora-attackerna-mot-hbtq-aktivister/
(7) https://www.amnesty.se/agerahub/ryssland-hbtqi-personer-attackeras-och-torteras/
(8 ) https://www.qx.se/samhalle/15462/rysk-gayaktivist-hindrades-utresa/
(9) https://www.regeringen.se/artiklar/2019/02/situationen-for-manskliga-rattigheter-fortsatter-att-forsamras-i-ryssland/
Umeå, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Länkar

Uppdateringar

2023-08-12 12:40:36 +0200

1,000 underskrifter nådda

2023-08-11 14:15:27 +0200

500 underskrifter nådda

2023-08-10 21:34:48 +0200

100 underskrifter nådda

2023-08-10 20:31:26 +0200

50 underskrifter nådda

2023-08-10 20:13:43 +0200

25 underskrifter nådda

2023-08-10 20:01:46 +0200

10 underskrifter nådda