Hoppa till huvudinnehåll

Till: Riksdagen och Sveriges domstolar

Straffa inte dem som vill hjälpa flyktingar

Att hjälpa en människa i nöd skall inte vara ett brott. Trots detta blir människor straffade för att hjälpa flyktingar fly. I EU-rätten finns möjlighet till ett så kallat ”humanitärt undantag” som medger straffrihet för personer som hjälper flyktingar av ren medmänsklighet - detta borde bli praxis.

Varför är det viktigt?

David Söderlund är sjuksköterska och åkte förra året ner till Ungern för att hjälpa till i det spontana flyktinglägret som hade uppstått. När David skulle hem till Sverige fick två familjer följa med honom i den van han tidigare hade åkt ner med.

Väl i Tyskland blev David Söderlund och vanen stoppad av tysk polis. Därefter var David gripen i sex timmar, varav fyra av timmarna satt han i förhör med tysk polis för att sedan släppas fri.

Den 6 juni i år hölls rättegången i en liten skolbyggnad på den bayerska landsbygden. Efter femton minuters förhandling beslutade domstolen att lägga ner målet om han ”frivilligt” skänkte ungefär 30 000 kronor till välgörande ändamål, närmare bestämt ett lokalt livräddningssällskap.

Såhär ska det inte gå till. Hjältar som hjälper människor att fly hat, hot och förtryck ska inte riskera att hamna i fängelse. De som hjälper andra utan ekonomisk vinning ska inte dras över samma kam som flyktingsmugglare som skor sig på andras olycka.

Hjälp David att samla ihop pengarna till böterna! http://www.insamlingen.se/Campaign/hjalp-en-hjalte

Källa:
Aftonbladet "Flyktinghjälp bör inte vara ett brott" http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/anderslindberg/article23129321.ab

Uppdateringar

2016-07-20 02:00:26 +0200

100 underskrifter nådda

2016-07-08 10:14:46 +0200

50 underskrifter nådda

2016-07-07 20:35:45 +0200

25 underskrifter nådda

2016-07-07 18:53:18 +0200

10 underskrifter nådda