Hoppa till huvudinnehåll

Till: Sjukhusledningen NU-sjukvården

Ta tillbaka beslutet om att stänga psykosavdelning 96 NU-sjukvården i sommar

Sjukhusledningen NU-sjukvården se till att lösa problemet med att bemanna vuxenpsykiatrin på Näl på annat sätt än att stänga ner avdelning 96 i sommar. Skruva upp tempot på era satsningar på sjuksköterskors löner, arbetsmiljö och schema samt erbjud ett extra lönetillägg till nyanställda sjuksköterskor som väljer att jobba inom vuxenpsykiatrin. Investeringar i ökad bemanning är en kostsam fråga och därför är det av stor vikt att dra ner på den onödigt kostsamma administrationen i NU-sjukvården för att ha råd med dessa investeringar.

Varför är det viktigt?

Sjukhusledningen NU-sjukvården har beslutat om att hålla psykosavdelning 96 på Brinkåsen stängd i sommar eftersom det då saknas sjuksköterskor som kan bemanna vårdplatser inom vuxenpsykiatrin på Näl när medarbetares behov av lagstadgad semester behöver tillgodoses. Stängningen innebär att 14 vårdplatser för svårt psykiskt sjuka patienter försvinner.

Stängningen av avdelning 96 innebär en allt sämre och ohållbar arbetsmiljö på de psykiatriska vårdavdelningar som är öppna, eftersom de då tvingas att ansvara för fler patienter. Samtidigt ökar också risken för överbeläggningar och sämre patientsäkerhet.

Psykisk ohälsa tar inte semester bara för att sjukvården gör det. Det finns ett stort behov av inneliggande psykiatrisk slutenvård året runt. Färre vårdplatser under sommaren medför att läkarna blir mer begränsande i sina bedömningar. Det blir strängare krav för att bli vårdad inneliggande. Samtidigt växer sig den psykiska ohälsan allt större och så många som fyra personer nationellt i Sverige idag tar sitt liv varje dag. Då är det helt orimligt att stänga ner avdelning 96 och därmed minska antalet vårdplatser inom vuxenpsykiatrin.

Avdelning 96 är en optimal vårdavdelning för patienter med psykisk ohälsa, tack vare stora öppna ytor och parkmiljö där patienterna fritt kan röra på sig, vilket underlättar tillfrisknande. Tack vare en sådan vårdande vårdmiljö kan vårdtiderna kortas ner och mindre tvångsåtgärder tillämpas. Det är oerhört tragiskt för patienter med psykisk ohälsa att gå miste om en sådan god vårdmiljö för tillfrisknande.

Skriv under om du håller med om att sjukhusledningen NU-sjukvården ska ta tillbaka sitt beslut om att stänga psykosavdelning 96 i sommar.
Vänersborg, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategorier

Uppdateringar

2023-02-28 10:55:10 +0100

100 underskrifter nådda

2023-02-27 23:37:08 +0100

50 underskrifter nådda

2023-02-27 21:38:28 +0100

25 underskrifter nådda

2023-02-27 21:05:21 +0100

10 underskrifter nådda