Till: Morgan Johansson

Terrorstämpla NMR

Terrorstämpla NMR

Justitieminister Morgan Johansson och den svenska regeringen måste ta initiativ för att EU ska terrorstämpla Nordiska motståndsrörelsen (NMR).

Terrorstämplingar görs av en arbetsgrupp inom EU-parlamentet, på förslag från medlemsländernas regeringar. Den svenska regeringen har inte lagt fram NMR som förslag på organisation att terrorstämpla.

Varför är det viktigt?

Att terrorstämpla NMR skulle innebära att aktiviteter inom NMR blir olagliga. NMR bör inte tillåtas rekrytera medlemmar, samla in ekonomiska medel, få demonstrationstillstånd eller tillgång till lokaler för sin verksamhet. Vi har i närtid sett hur de exempelvis fått hyra plats bredvid RFSL under Almedalsveckan, demonstrerat utanför en synagoga under Jom Kippur och det finns rapporter om att de arrangerar paramilitära träningsläger för närstrid med kniv. Ett 50-tal människor har mördats i Sverige sedan 80-talet, i politiskt motiverade mord av personer från denna miljö. Det senaste offret brev Ing-Marie Wieselgren, SKRs samordare för psykiatri, som knivhöggs av en skribent från NMRs tidning Nordfront under i Visby den 7 juli i år.

En organisation vars syfte är att splittra samhället och aktivt förespråkar våld som politisk metod har ingen plats i ett demokratiskt Sverige.