Skip to main content

Till: Kommunalrådet i Hagfors Kommun

Undersköterskeupproret Hagfors

Undersköterskeupproret Hagfors

Vi undersköterskor och vårdbiträden inom Hagfors kommun värdesätter vår yrkesprofession men önskar oss bättre arbetsvillkor -och där Undersköterskeupproret är en del av arbetet för bättre arbetsvillkor för oss. Det handlar om arbetstider som inte gör oss sjuka och som går att kombinera med ett socialt liv och att vi får fler kollegor.

Varför är det här viktigt?

Undersköterskor och vårdbiträden är inte maskiner eller några superhjältar utan helt vanliga människor med ett mycket meningsfullt och viktigt arbete. Arbetet behöver ordnas så att vi kan få den livsviktiga återhämtningen mellan och under arbetspass och att tid finns avsatt för alla våra arbetsuppgifter under en arbetsdag för att kunna orka ett helt arbetsliv. Röriga scheman och hög arbetsbelastning gör det svårt för många att finna balans mellan privat och arbetsliv samt att långvarig schemalagd brist på återhämtning ökar risken för tillbud & avvikelser, arbetsplatsolyckor, stressrelaterad ohälsa, sjukskrivningar och arbetsrelaterade dödsfall. Vi vill helt enkelt få bättre förutsättningar att kunna göra det vi är bäst på - ge god och säker vård och omsorg.

Hagfors

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Anledningar att skriva under

  • Det är viktigt att anställda trivs med vad de gör på sin arbetsplats men det är ännu viktigare att de mår bra av att vara där
  • Att få ha ett socialt liv utanför jobbet nu orkar och vill man inte göra nåt när man är ledig

Uppdateringar

2019-09-11 21:34:16 +0200

100 underskrifter nådda

2019-09-09 16:09:10 +0200

50 underskrifter nådda

2019-09-09 11:28:45 +0200

25 underskrifter nådda

2019-09-09 10:59:11 +0200

10 underskrifter nådda