Hoppa till huvudinnehåll

Till: Inga Thoresson Hallgren,migrationsverket generaldirektör

Utvisa och splittra inte Amal's familj!

Denna namninsamling är en protest mot Migrationsverkets beslut, som splittrar familjer och utvisa föräldrar och barn till olika länder.

Amal och hennes man gifte sig av kärlek och blev förskjutna och misshandlad av släktingar. Mamman har medborgarskap i Jordanien dit MV vill utvisa henne. Pappan är från Palestina och statslös också barnen är statslösa, den yngsta född i Sverige nekas också tillhörighet och liv i Sverige. MV vill splittra familjen och utvisa pappan och barnen till ett annat land än mamman. Familjen har varit 4år i Sverige och lärt sig språket mycket bra och båda har fått jobb och försörjt sig själva tills MV tagit bort deras arbetstillstånd. Barnen är 10, 9 och 3år, och går i skola och förskola.

Det är uppenbart att utvisa föräldrar och barn är inte till barnens bästa och strider mot barnkonventionen (artikel3) som säger att "alla beslut som rör barn ska första hand betraktas vad som bedöms vara barnets bästa" . Samt Barnkonventionen (artikel 9) säger att barn inte ska skiljas från sina föräldrar.

Att barnen inte får medborgarskap och tillhörighet till något land, att de tilldelas utanförskap redan vid födseln. Det är ett systemfel och brott mot svensk lag. Barnkonventionen (artikel 7) säger att alla "Barn har rätt till ett eget namn och ett medlemskap".

Därför anropar vi att upphäva Migrationsverkets utvisningsbeslut som strider mot Svensk lag barnkonventionen (artikel 3,7,9) och uppmanar till att ge familjen uppehållstillstånd till att få leva tillsammans i Sverige!

(Amal vill skydda sin identitet och heter något annat, det är inte familjen på bilden)

Varför är det viktigt?

SKRIV PÅ FÖR AMAL'S FAMILJ är viktigt för att
Sveriges myndighet behandlar människor och mänskliga rättigheter som om de inte finns..
Men det finns och är värdefulla!
Skriv på för deras rättigheter och att leva tillsammans som en familj i Sverige.

Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-07-10 14:28:20 +0200

50 underskrifter nådda

2023-07-01 02:04:49 +0200

25 underskrifter nådda

2023-06-30 16:21:38 +0200

10 underskrifter nådda