Hoppa till huvudinnehåll

Till: Migrationsminister Anders Ygeman (s)

Välkomna ryska desertörer till Sverige

Sverige och EU har öppnat gränserna för ukrainska flyktingar, och ska självklart ge alla som är på flykt en möjlighet att söka asyl.

Men för att få ett slut på kriget måste vi ge en riktad inbjudan till ryska soldater: om de deserterar så får de söka skydd i Sverige. Det är ett sätt att underminera den ryska krigföringen: och om tillräckligt många ryssar deserterar, protesterar och strejkar så är det omöjligt att fortsätta kriget.

Varför är det viktigt?

Under Vietnamkriget gav Sverige asyl till uppemot 1000 amerikaner som vägrade kriga. Deras vittnesmål var viktiga i att mobilisera mot kriget. Den erfarenheten ger oss lärdomar inför dagens krig.

Hitintills har migrationsminister Anders Ygeman bara sagt att alla har rätt att söka asyl. Det är korrekt, men för att underminera själva krigföringen måste vi specifikt säga att desertörer är välkomna. [1]

[1] Regeringen, Svar på skriftlig fråga till Anders Ygeman https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/skydd-for-ryska-desertorer-och-oppositionella_H9121228

Uppdateringar

2022-03-27 09:54:36 +0200

500 underskrifter nådda

2022-03-21 22:34:41 +0100

100 underskrifter nådda

2022-03-21 15:39:49 +0100

50 underskrifter nådda

2022-03-21 14:23:04 +0100

25 underskrifter nådda

2022-03-21 13:54:39 +0100

10 underskrifter nådda