Hoppa till huvudinnehåll

Till: Biskop Åke Bonnier, Skara stift

Var med och bilda Gemensamhetsskogen på Billingen!

Var med och bilda Gemensamhetsskogen på Billingen!

Nu ligger en stor del av Norra Billingens skog ute till försäljning av Skara stift. Skogsområdet är för ungt att avverka. Det ger ingen avkastning och därför har stiftet beslutat att sälja det till högstbjudande.

Tänk om vi som bor runt Billingen, föreningar och verksamma skulle gå samman och i samarbete med Skara stift göra denna fastighet till Gemensamhetsskog - för hållbart bruk utan att förbruka! Vi skulle kunna göra många lokala utvecklingsprojekt, verksamheter och aktiviteter för skog, natur, invånare, turister, jägare, naturvårdare, föreningsliv, skolor och näringsidkare. I t ex Skottland, se https://www.communitywoods.org/ finns goda exempel på gemensamhetsskogar till glädje och nytta för unga och gamla och en mångfald intressen. Vi tror att många människor runt Billingen skulle vilja se detta hända!

Svenska kyrkan som stor fastighetsägare har en viktig roll att spela i vår tids klimatkris, där vi ser en allt mer utarmad biologisk mångfald och försvagade ekosystem. Vi menar att kyrkan har en viktig uppgift att värna och vårda all sin skog och mark, att inte kalavverka, utan att låta skogen bli en kolsänka där träden får komma upp i ålder och skapa hållbara ekosystem genom att stärka den biologiska mångfalden.

Nu är en stor del av Norra Billingens skogar till salu. Det gäller fastigheten Skara Kyrkebo 5:2 om 421 hektar. Det är en egendom som kyrkan under flera hundra år förvaltat och som en gång var ersättning för uppförande av traktens kyrkor och församlingsprästernas försörjning. Nu är det nya tider. Skogsområdet är ännu inte är moget för avverkning. Det ger ingen avkastning och därför har stiftet beslutat att sälja. Vi har ett förslag till en alternativ möjlighet och väg framåt, än försäljning till högstbjudande.

Varför är det viktigt?

Vi vill tillsammans skapa en Gemensamhetsskog på Billingen!

Vi vill med detta upprop och namninsamling se om vi kan bli en tillräckligt stor kraft för att bygga grunden för detta. Vi hoppas DU vill ge ditt stöd och om du vill, kom med och engagera dig! Vi ser för oss att Gemensamhetsskogen ska drivas som ett kontinuitetsskogsbruk där syftet ska vara att stärka biologisk mångfald. Fällning av träd görs varsamt så att skogen står kvar och får åldras, inplantering görs för att få en större bredd av naturligt förekommande trädslag.

Vi vill att Gemensamhetsskogen ska vara praktisk naturvård kombinerad med större möjligheter för människor och föreningsliv att få tillgång till skogen till nytta och nöje, vi vill bygga gemenskap och samarbete, skapa nya naturupplevelser och lärande och ge möjligheter för några att skapa sig en hållbar födkrok baserat på skogen som resurs, men utan att förbruka.

Vi hoppas att Skara stift vill vara delaktig med oss och bygga en ny form av gemensam förvaltning av skog och mark. Vi hoppas att lokala föreningar, invånare och näringsidkare vill vara med och påbörja vägen till en Gemensamhetsskog på Billingen!

Tycker du att en Gemensamhetsskog på Billingen är en god idé? Skriv under!

Vi som startar detta upprop är alla medlemmar i ”Vi som bor i Valleområdet”: Anna-Karin Berglund, Karin Rystedt, Kaj Moberg, Karin Welin, Peter Holm, Tomas Larsson, Eleonor Björnfot, Emma Hurri, Konstantin Kossarelos, Charlotta Andersson, Anders Bergström, Sofia Hultman, Sonia Lindblom.

Hur den kommer att överlämnas

Underskrifterna överlämnas fysiskt

781 96 Skaraborg, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategorier

Uppdateringar

2021-08-18 10:04:29 +0200

100 underskrifter nådda

2021-08-17 21:36:12 +0200

50 underskrifter nådda

2021-08-17 20:34:02 +0200

25 underskrifter nådda

2021-08-17 20:11:07 +0200

10 underskrifter nådda