Hoppa till huvudinnehåll

Till: Folkhälsomyndigheten, Sveriges regering

Vårdpersonal kräver kraftfulla åtgärder mot nya corona-viruset nu

Kampanjen är avslutad.

Kära Folkhälsomyndigheten och Sveriges regering,
-vi kräver att ni vidtar kraftiga åtgärder NU mot spridningen av covid-19

Danmark och Norge vidtar nu kraftiga åtgärder för att stoppa spridningen av covid-19: Skolor och förskolor stängs. I Danmark stängs även universitet, bibliotek, barer, nattklubbar, samt samlingslokaler för >100 personer. Därtill ska offentliganställda som ej bedöms ha en kritisk position stanna hemma från arbetet. Sjukhus & vårdhem begränsa antalet besökare, nya restriktioner införas i kollektivtrafiken samt man avråder från resor till flera länder i Europa.
(Källa Sveriges radio)

1. Vi kräver att Sverige vidtar liknande kraftiga åtgärder som Norge & Danmark NU för att stoppa spridningen av viruset covid-19.

2. Informationen från myndigheter måste förtydligas. Det skall vara glasklart vad som gäller för en patient med misstänkt eller möjlig covid-19-smitta.

Varför är det viktigt?

Vi har nu en extrem situation i Sverige med fri spridning av det nya coronaviruset covid-19 i samhället. Sjukvårdssituationen i Stockholm har redan innan corona-utbrottet varit i ett otroligt ansträngt och allvarligt läge. Därtill har Sverige näst lägst antal intensivvårdsplatser i Europa per 100.000 invånare (Källa The Telegraph).

Vi har i skrivande stund 620 smittade och Sverige befinner sig alltså i det läge som Italien befann sig i för två veckor sedan. Dessutom har vi nu slutat testa folk som inte kräver sjukhusvård vilket självklart innebär att mörkertalet är HELT okänt och vi står nu inför ett vägskäl:

Samhället kan vidta ett antal kraftiga åtgärder nu direkt likt Danmark, Norge och Sydkorea (åtgärder som vore fullt genomförbara i Sverige och som med allra största sannolikhet ändå kommer att behöva vidtas i ett senare skede, men som då kommer att generera mindre effekt eftersom smittspridningen då kommit längre).

Eller så vi kan vi fortsätta på den anslagna vägen ”vänta och se” (oklart på vad) och i stora drag fortsätta som vanligt och hoppas på spontan regress av antalet fall samt att åtgärden ”slut för samlingar på >500 personer” skulle få hela smittspridningsutvecklingen att avstanna.

I egenskap av vårdpersonal med insyn i vårdapparaten och som samhällsmedborgare är vi allvarligt oroade över utvecklingen och med vilken fördröjning samt otydlighet riktlinjer hittills kommunicerats och tillämpats

Vi är många som delar oron och tillsammans utgör vi en stark och upplyst röst som kräver kraftfulla åtgärder här och nu!

Alla inom vården vet att prevention av sjukdom är det allra mest effektiva jämfört med att försöka behandla den som redan blivit sjuk. Vi vet också att det är vi inom vården som kommer behöva hantera och förhålla oss till antalet smittade oavsett hur många det blir.
Vi vill med detta uppmana Folkhälsomyndigheten & Sveriges regering att agera innan situationen urartar och blir ohanterlig!

Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategorier

Uppdateringar

2020-03-13 08:30:47 +0100

100 underskrifter nådda

2020-03-12 20:58:09 +0100

50 underskrifter nådda

2020-03-12 17:53:49 +0100

25 underskrifter nådda

2020-03-12 17:17:19 +0100

10 underskrifter nådda