Hoppa till huvudinnehåll

Till: Sveriges regering

Värna jordens klimat och mänskliga rättigheter - Förbjud import av brasilianskt kött!

Vi kräver av Sveriges regering

För att uppnå målen i Parisavtalet och upprätthålla mänskliga rättigheter:

Stoppa importen av brasilianskt kött och soja!

Att inte stoppa denna import är ett skamligt brott mot livet på jorden och mot Brasiliens ursprungsbefolkningar. Att Brasiliens regim är känslig för sådana påtryckningar det har redan bevisats av att man inte lämnade Parisavtalet med hänsyn till rädsla för att exporten skulle skadas.

Sverige måste agera nu! Och inte ta den tid som inte finns för att t.ex. EU ska enas om importstopp.

Varför är det viktigt?

Efter årsskiftet har nyheterna kommit allt tätare om Bolsonaroregimens i Brasilien hårdföra politik med flerdubbelt ökad skövling av Amazonas. Syftet med skövlingen är att få mer mark till industrijordbruk samt få inkomster från virket. Amazonas skogar spelar en nyckelroll för att vidmakthålla klimatet på jorden och den intensifierade skövlingen hotar det idag mycket sårbara ekosystemet Det riskerar att kollapsa med oöverblickbara följder för klimatet på jorden.

Amazonas är också hem för ursprungsbefolkningar som lever av det som skogen ger. Men deras livsmiljö är starkt hotad av skogsnedhuggningen som tränger sig allt närmre deras byar. En stor del av skogsskövlingen sker illegalt, liksom för den delen etableringen av gårdar för köttdjur och för sojaodling. Men regeringen ser genom fingrarna med detta. Ursprungsbefolkningen försöker skydda skogen och sina byar, men dessa skogens väktare blir i ökande antal mördade. Dessa brott förblir i de flesta fall ouppklarade och knappast någon fälls för morden.

Vi kräver av Sveriges regering

För att uppnå målen i Parisavtalet och upprätthålla mänskliga rättigheter

Stoppa importen av brasilianskt kött och soja!

Att inte stoppa denna import är ett skamligt brott mot livet på jorden och mot Brasiliens ursprungsbefolkningar. Att Brasiliens regim är känslig för sådana påtryckningar det har redan bevisats av att man inte lämnade Parisavtalet med hänsyn till rädsla för att exporten skulle skadas.

Sverige måste agera nu! Och inte ta den tid som inte finns för att t.ex. EU ska enas om importstopp.

Fridays For Future Falköping
genom
Rebecca Sjödahl och Birgitta Hedström

Hur den kommer att överlämnas

Namninsamlingen kommer att överlämnas till Sveriges regering på lämpligt sätt och vid lämplig tidpunkt med hänsyn tagen till corona.

Uppdateringar

2020-08-05 23:35:47 +0200

1,000 underskrifter nådda

2020-06-19 09:29:56 +0200

500 underskrifter nådda

2020-05-16 08:48:14 +0200

100 underskrifter nådda

2020-05-15 20:10:36 +0200

50 underskrifter nådda

2020-05-15 19:11:44 +0200

25 underskrifter nådda

2020-05-15 18:51:54 +0200

10 underskrifter nådda