Hoppa till huvudinnehåll

Till: Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Vi kräver fortsatt samarbete med Fryshuset i Östberga

Namnlistan är överlämnad till stadsdelsnämnden och nu är det upp till politikerna att hantera frågan.

I december 2019 fattade Enskede Årsta - Vantörs stadsdelsnämnd beslut om att anta en ny verksamhetsplan för 2020. Verksamhetsplanen med en kraftigt nedskuren budget innebär inte endast neddragningar på barn, kultur och fritid utan också nedskärningar på trygghetsarbetet i Östberga. Detta genom att inte förlänga det samarbetsavtal (IOP) med Fryshuset och den verksamhet som bedrivits lokalt.

Därför kräver vi följande:
1. IOP:n med Fryshuset förlängs.

2. Samarbetet med Fryshuset fördjupas då de uteblivna satsningarna på barn och unga i Östberga kommer slå mot området.

Varför är det viktigt?

Fryshusets verksamhet har utan tvekan bidragit trygghet, ett ökat engagemang från boende i Östberga men framförallt en stolthet och framtidstro bland våra unga. Därför har vi startat denna namninsamling för att tydliggöra för våra bestämmande politiker att det fortfarande finns mycket kvar att göra i Östberga och att Fryshuset är en del av det arbetet.

Utvärdering av Fryshusets arbete: https://www.bra.se/download/18.62c6cfa2166eca5d70e10fe1/1557846853560/2019_0228_%C3%85terrapportering%20och%20utv%C3%A4rdering%20av%20Fryshusets%20mobila%20team%20i%20%C3%96stberga.pdf

Artiklar:
https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/osakert-om-fryshuset-blir-kvar-i-ostberga/repslj!GhK9IoBldGbg9agXXbHig/

https://mitti.se/nyheter/fryshuset-forsvinna-ostberga/?omrade=bandhagenarsta

Östberga, Stockholm

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2020-01-16 22:54:24 +0100

500 underskrifter nådda

2020-01-07 22:27:07 +0100

100 underskrifter nådda

2020-01-07 20:07:03 +0100

50 underskrifter nådda

2020-01-07 19:35:58 +0100

25 underskrifter nådda

2020-01-07 19:20:15 +0100

10 underskrifter nådda