Till: Regeringen, jämställdhetsmyndigheten, Svenska domstolar

Vi som vill ha samma rättigheter, lagar och möjligheter för romer

Vi vill att regeringen ska inkludera romer i det arbete som finns mot hedersförtryck av personer inom olika romska grupper.
De finns de romer som upplever sig förtryckta därför måste det finnas arbete som ser till att alla dom personer får rätt hjälp. Barn äktenskap, egna lagar och det som är olagligt i romska kulturer måste arbetas emot!

Varför är det viktigt?

Vi behöver stärka lagar och göra det olagligt att ha ett alternativt rättssystem med böter eller andra bestraffningar. Svensk rätt ska ha det grundläggande ansvaret.
Unga, kvinnor och HBTQ personer behöver särskilt skyddas mot olagliga bestraffningar.

Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL