Hoppa till huvudinnehåll

Till: Fritidsbanken Frölunda Torgs styrgrupp

Vi vill ha kvar solidariskt kylskåp på Fritidsbanken Frölunda Torg

Vi vill ha kvar solidariskt kylskåp på Fritidsbanken Frölunda Torg

För drygt ett år sedan påbörjade vi från Solidariskt Kylskåp (Solikyl) ett samarbete med Fritidsbanken Frölunda Torg. Vi hämtade bröd som skulle slängas från Dahls Bageri och levererade till Fritidsbanken för utdelning där. Personalen som bemannar lokalen och ser hur det har fungerat har alltid varit väldigt positiv och hjälpsam, både de som tidigare arbetat där och de som arbetar nu, och Solikyl har alltid haft huvudansvaret för att sköta hämtning, utdelning och rengöring av kylskåpen. Fritidsbanken och Solikyl är två skilda verksamheter som båda gynnas av ett samarbete, den ena parten genom att få fler besökare och bidra till mer hållbarhet och inkludering, och den andra parten genom att ha tillgång till en lokal för utdelning av matöverskottet från närliggande butiker och restauranger. Så har det fungerat med alla samarbetspartners och lokaler där Solikyl har sina kylskåp placerade.

Den 11e december fick vi beskedet att Fritidsbanken Frölunda Torgs styrgrupp, som består av representanter från Skandia Fastigheter, Göteborgs stad och Fokus Förening, har fattat ett beslut om att ett solidariskt kylskåp inte får finnas på plats och att ingen utdelning av mat får ske där. Någon motivering till beslutet har vi ännu inte fått, och vi blev vi aldrig direkt kontaktade av styrgruppen eller tillkallade till ett möte för att diskutera frågan.

Vi som skriver under - som inkluderar besökare som tog del av maten - är väldigt missnöjda med beslutet och anser att tillvägagångssättet var väldigt odemokratiskt och icke-inkluderande. De som fattade beslutet, och som aldrig varit med om den dagliga verksamheten, bör åtminstone höra och prata med oss om det. Vi anser att ett sådant beslut bryter mot Fritidsbankens etiska riktlinjer om att "arbeta[r] aktivt för ett hållbart samhälle och för att minska miljöbelastningen". Från när beslutet fattades till skrivande stund har ungefär 700 kg mat gått till spillo istället för att någon fick nytta av den. Vi anser att det inte finns några bra anledningar till att avsluta samarbetet mellan Fritidsbanken och Solidariskt Kylskåp.

Därför skriver vi för att uttrycka det: vi vill ha ett solidariskt kylskåp på Fritidsbanken Frölunda Torg! Vi vill att samarbetet ska återupptas och att samtliga berörda parter i alla led ska få gehör och en chans att medverka nästa gång styrgruppen funderar på att fatta ett sådant beslut som skulle avsluta eller påverka samarbetet.

Varför är det viktigt?

Vi har påvisat att solidariska kylskåp är ett fungerande, effektivt och solidariskt sätt att dela ut bra mat som annars hade slängts. Vi står inför stora ekologiska utmaningar, ekonomiskt utsatthet ökar i samhället och vi måste börja ställa om nu! Det måste finnas plats för solidariska kylskåp på Frölunda Torg, framförallt hos verksamheter som påstår sig dela samma värderingar.

Hur den kommer att överlämnas

Helst både digitalt och fysiskt, men det beror på vilken kontaktuppgift vi får till styrgruppen.

Gothenburg, Sweden

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Anledningar att skriva under

  • Pga att det hjälper många som behöver

Uppdateringar

2020-04-13 09:51:27 +0200

100 underskrifter nådda

2020-03-09 07:08:41 +0100

50 underskrifter nådda

2020-03-08 20:53:51 +0100

25 underskrifter nådda

2020-03-08 20:22:52 +0100

10 underskrifter nådda