Hoppa till huvudinnehåll

Till: Läkemedelsverket, företag som Merck Sharp and Dohme (MSD), Janssen-Cilag, Bayer Schering Pharma AG, Annexin Pharmaceuticals, Astra AB, AstraZeneca, Cederroth, Orexo

Vi vill ha P-piller för män i Sverige

Till Läkemedelsverket och ledande läkemedelsföretag - vi vill ha p-piller för män i Sverige.

Sedan långt tillbaka har forskning visat att preventivmedel för män liknande kvinnors p-piller utvecklas med lovande effekter - den återkommande stoppklossen sägs ofta vara bristande marknadsintresse. Det borde vi ändra på. Detta är en kampanj för att visa att ett marknadsintresse finns i Sverige för p-piller (eller liknande preparat som Vasalgel eller p-stav) för män*, för att öka motiven att forska mer i ämnet och förhoppningsvis inom en snar framtid få ett bra preventivmedel för män på marknaden.

* Med "män" åsyftas här alla fertila personer med testiklar och/eller penis, oavsett vilket kön de själva definierar sig som. Detta är för språklig enkelhet, för att få så bred spridning som möjligt. Att t ex ha "p-piller för män" i rubriken når troligen längre än t ex "preventivmedel för fertila penisbärare" då det - tyvärr - omedelbart lär skapa viss förvirring hos den stora massan.

Varför är det viktigt?

Det är en fråga om jämställdhet, medmänsklighet, fördelning av ansvar och att själv ta kontroll över sin fertilitet. Kvinnor har för länge ensamma burit ansvaret för huruvida de blir gravida. Vi behöver väga upp denna obalans.

Delat ansvar, delad risk:
Vi vet ännu inte vilka eventuella risker eller bieffekter som skulle kunna uppstå, kort- eller långsiktigt, men det är frågor som alla kan tas när preparaten faktiskt görs tillgängliga på marknaden. Kvinnor som tagit p-piller har länge levt med sådana eventuella (och ytterst verkliga) risker och bieffekter. Det finns en uppsjö av berättelser där unga kvinnor avlidit som mer eller mindre direkt konsekvens av att ha ätit p-piller: https://www.google.se/?gws_rd=ssl#safe=off&q=dog+av+p-piller.

Samtidigt talar forskningen på "manliga" p-piller för att dess påverkan på kroppen inte är lika allvarlig som den ofta är för personer som äter "kvinnliga" p-piller. Ur nedanstående ETC-artikel: "... ett hormonellt preparat som testades på människor med gott resultat, redan för sju år sedan. Genom att tillföra det kvinnliga könshormonet gestagen kunde de stoppa spermieproduktionen. För att kompensera effekterna fick de sedan tillföra manligt könshormon testosteron, allt genom en p-stav som fördes in under huden. P-staven testades sedan på tusentals män runt om i världen och biverkningarna var marginella."

Delat ansvar, delad kontroll:
Ännu ett argument är frågan om graviditet. Med p-piller för män fördelas ansvaret och kontrollen över en eventuell befruktning mer jämlikt. En penisbärande person som inte vill ha barn behöver med andra ord aldrig oroa sig för det om hen själv kontrollerar sin fertilitet.

Låt oss visa att vi vill ha sann jämställdhet gällande preventivmedel, att vi vill ha möjligheten att dela lika på sexuellt ansvar.

Källor:
http://www.etc.se/reportage/p-piller-en-kvinnosak
https://www.facebook.com/KIT.Sverige/videos/1763457473889022/?pnref=story
http://www.thedailybeast.com/articles/2014/09/09/we-ll-have-male-birth-control-by-2017.html

Hur den kommer att överlämnas

Namninsamlingen kommer att skickas digitalt och överlämnas fysiskt till Läkemedelsverket och representanter för läkemedelsbolagen.

Uppdateringar

2016-05-17 20:31:08 +0200

5,000 underskrifter nådda

2016-05-03 14:32:21 +0200

1,000 underskrifter nådda

2016-05-02 22:57:22 +0200

500 underskrifter nådda

2016-05-02 13:20:09 +0200

100 underskrifter nådda

2016-05-02 12:06:42 +0200

50 underskrifter nådda

2016-05-02 11:21:59 +0200

25 underskrifter nådda

2016-05-02 10:57:22 +0200

10 underskrifter nådda