Hoppa till huvudinnehåll

Till: Sundbybergs kommun

Vi vill se farthinder på våra gator i Ursvik!

Vi vill att Sundbybergs kommun sätter upp farthinder på gatorna Marieborgsgatan, Oxenstiernas allé och Milstensvägen.

Varför är det viktigt?

Ursvik är ett område med mycket barnfamiljen, det finns ett flertalet förskolor, skolor, parken, fotbollsplaner etc. i området, därför är det extremt mycket barn som springer på våra gator.
Vi är många som har reagerat på att det finns många bilar som kör i extremt höga hastigheter runtomkring Ursvik! Inte bara bilar utan lastbilar och bussar också, detta händer precis intill parken där barn springer och leker. Detta behöver åtgärdas innan någon olycka händer!
Springer ett barn ut på gatan och en bil kör i 50km/h så är det kört! Vi kräver att kommunen sätter upp farthinder på gatorna Oxenstiernas allé, Milstensvägen samt Marieborgsgatan i Ursvik.
Det ska inte behöva ske en olycka innan någon tar tag i det här problemet!
Sundbyberg

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategorier

Uppdateringar

2019-09-03 12:58:57 +0200

100 underskrifter nådda

2019-09-03 11:00:47 +0200

50 underskrifter nådda

2019-09-03 10:17:07 +0200

25 underskrifter nådda

2019-09-03 10:00:00 +0200

10 underskrifter nådda