Hoppa till huvudinnehåll

Till: Marina Fritsche, vice VD Göteborg, Wallenstam AB

Vräk Elbit Systems, Wallenstam!

En av Wallenstam AB:s hyresgäster på Långfilsgatan 5 i Kallebäck är Elbit Systems, ett israeliskt vapenföretag som nyligen inrättat ett dotterbolag i Sverige.

Elbit Systems förser den israeliska militären med 85 procent av deras drönare och 85 procent av deras landbaserade utrustning. Detta företag har en aktiv del i vad som enligt Internationella domstolen i Haag kan betecknas som ett folkmord i Gazaremsan. Israeliska militära styrkor har i skrivande stund mördat kring 27 000 palestinier, varav omkring hälften var barn.

Elbit Systems tjänar enorma summor på det pågående folkmordet, pengar som företaget använder för att betala hyra till Wallenstam. Alltså tjänar även Wallenstam på dessa krigsförbrytelser. Utöver att bidra till folkmordet i Gaza har bland annat Elbits Hermesdrönare använts till utomrättsliga avrättningar i länder som Sudan samt liknande operationer i Egypten och Indien.

Wallenstam tar emot blodspengar i hyra, och det gör Wallenstam till medlöpare i detta folkmord som både EU, FN, och organisationer som Läkare Utan Gränser och Amnesty har fördömt.

Att Wallenstam väljer att hyra ut till Elbit Systems, som direkt finansierar och utrustar IDF, är inte bara omoraliskt och oetiskt, Wallenstam riskerar att göra sig medskyldigt till dessa krigsförbrytelser om tystnaden kring situationen fortgår. Wallenstam bör omedelbart vräka Elbit Systems ur sina lokaler.

Så länge Elbit Systems får hyra lokaler av Wallenstam, har Wallenstam blod på sina händer. Jag hoppas innerligt att Wallenstam ser över detta och vräker Elbit Systems snarast.

Med vänliga hälsningar,

En upprörd medborgare

Varför är det viktigt?

Elbit Systems är Israels största vapenföretag vars omfattande verksamhet har ett stort inflytande på Israels militariserade ockupation av Palestina. Elbit förser den israeliska militären med 85 procent av deras drönare och 85 procent av deras landbaserade utrustning. Företagets övervakningsutrustning övervakar palestinier genom drönaroperationer, vid gränsövergångar och längs med Israels apartheidmur. Elbit förser IDF med all ammunition av liten kaliber genom dotterbolaget IMI Systems och dess beväpnade fjärrstyrda båtar används för att attackera palestinska fiskare. Deras Hermesdrönare har använts till utomrättsliga avrättningar i länder som Sudan och till andra operationer i Egypten, samtidigt som de möjliggör slakten på palestinier i Gaza. De såg en stor användning under angreppen på Gaza 2008 och 2014 då Israel dödade 1 417 respektive 2 202 palestinier, inklusive fyra pojkar som dödades under en Hermesräd när de lekte på en strand i Gaza 2014.

Under de senaste åren har Sveriges inköp av israeliskt krigsmateriel ökat markant. Exempelvis köpte Försvarsmakten 2020 in en stor mängd militära radiosystem från Elbit Systems, 2022 köptes Elbits stridsledningssystem Albatross in till svenska flottan och i oktober 2023 tecknade Sverige ett tioårigt avtal på 1,7 miljarder kronor för att Elbit ska "leda utrullningen av arméns digitaliseringsprogram". 2021 bedömde Elbit Systems att Sverige är en så pass lovande marknad att ett svenskt dotterbolag upprättades, och sedan nyligen finns Elbit att hitta i Wallenstams lokaler på Långfilsgatan 5 i Göteborg. Den svenska staten och Wallenst är alltså direkt skyldiga till att stötta den israeliska krigsmaskinen.‌‌

Att vräka och slutligen stänga ner Elbit Systems skulle innebära ett hårt slag mot apartheid och rasism internationellt och en seger för den globala kampen mot krig och militarisering. Att kasta ut Elbit Systems ur Wallenstams lokaler och Sverige är ett utmärkt första steg mot fullständig bojkott av Israel.

Hur den kommer att överlämnas

Ditt mejl till Marina Fritsche kommer att skickas i slutet av dagen, tillsammans med andra mejl som inkommit.

Kungsportsavenyen 2, 411 38 Göteborg, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2024-04-25 22:41:45 +0200

Vi är över 1600 personer ställer krav på Wallenstam: Vräk vapenföretaget Elbit

Här intervjuas vi i Arbetaren om varför. Wallenstam svarar mjäkigt:

https://www.arbetaren.se/2024/04/10/krav-till-wallenstam-vrak-vapenforetaget-elbit/

2024-03-15 21:22:53 +0100

1,000 underskrifter nådda

2024-03-15 11:10:37 +0100

500 underskrifter nådda

2024-03-06 08:32:37 +0100

100 underskrifter nådda

2024-03-05 21:00:33 +0100

50 underskrifter nådda

2024-03-05 18:56:54 +0100

25 underskrifter nådda

2024-03-02 23:36:13 +0100

10 underskrifter nådda