Hoppa till huvudinnehåll

Till: Socialdemokraternas ledning i Luleå

Akut: Stoppa husrivningarna i Svartöstaden!

Det är bostadsbrist i Luleå, störst är bristen på billiga hyresrätter. Trots det planerar S-ledningen i Luleå kommun att riva fullt fungerande billiga kommunala hyreslägenheter i Svartöstaden. Husen är dessutom del av Svartöstadens kåkstad, en kulturmiljö utsedd som riksintresse! För familjerna som bor i husen, för alla som saknar bostad, för klimatet och för hela Svartöstaden vore en rivning en oacceptabel katastrof!
Husen behöver bevaras och underhållas för att kunna fortsätta bidra till ett socialt och ekologisk hållbart boende.

Varför är det viktigt?

Alla som tycker bostadsbristen är ett problem borde stödja kampanjen - vi behöver fler billiga bostäder inte färre! Frågan handlar också om klimatet, 25 procent av alla utsläpp kommer från byggsektorn - varför då riva bostäder som redan finns?
Tillsammans kan vi få de styrande inse att det är fullkomligt orimligt att riva.

Luleå, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2022-05-14 12:57:06 +0200

100 underskrifter nådda

2022-05-13 08:48:13 +0200

50 underskrifter nådda

2022-05-12 18:23:02 +0200

25 underskrifter nådda

2022-05-12 15:13:42 +0200

10 underskrifter nådda