Hoppa till huvudinnehåll

Till: Universitets- och högskolerådet

Anpassa högskoleprovet för alla med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning!

Många med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har vissa svårigheter, och de har också rätt till anpassningar i grundskolan, gymnasiet och på universitet/högskola, men inte på själva högskoleprovet, vilket är anmärkningsvärt och måste förändras. Exempel på en betydelsefull förändring är förlängd skrivtid, eftersom många med diagnoser som adhd och autism, arbetar långsammare än de utan diagnos.

Varför är det viktigt?

Många med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har haft det svårt i skolan, framför allt om de blev diagnostiserade sent i skolgången, eller om de inte fick den hjälp de behövde. Därför räcker inte gymnasiebetygen för alla att komma in på den utbildning de vill. Högskoleprovet är därför en stor möjlighet att förändra sin framtid. Väldigt många med en diagnos som till exempel autism eller adhd tar längre tid på sig, och har andra liknande svårigheter, och tack och lov har man nu rätt till anpassningar i grundskolan, gymnasiet och på universitet/högskola, bland annat på proven, men INTE på högskoleprovet, vilket många nog skulle säga är det viktigaste provet man kan göra.

Universitets- och högskolerådet har utrett frågan tidigare, men beslutade att inte gå vidare. En av anledningarna var att anpassningar för flera grupper skulle kräva en ökad administration, bland annat hanteringen av intyg som behövs för att styrka behovet av anpassning.

Det behövs verkligen en förändring här, och glöm inte att tillsammans kan vi göra skillnad!

Uppdateringar

2023-03-29 11:06:51 +0200

100 underskrifter nådda

2023-03-28 15:23:21 +0200

50 underskrifter nådda

2023-03-28 11:37:32 +0200

25 underskrifter nådda

2023-03-27 23:26:29 +0200

10 underskrifter nådda