Hoppa till huvudinnehåll

Till: Regeringen

Arbetstidsförkortning för ett hållbart samhälle

Vi vill att regeringen verkar för en lagstiftad gradvis arbetstidsförkortning.
På kort sikt ett införande av en 35-timmars arbetsvecka
På längre sikt 30 timmars veckoarbetstid

Varför är det viktigt?

Sedan arbetarrörelsens barndom har kravet på kortare arbetstid funnits där. Detta verkar ha försvunnit de senaste decennierna. Arbetstidsförkortning är ett krav som har haft och har starkt stöd bland stora grupper. När Kommunal undersökte vilka som var de viktigaste frågorna för medlemmarna kom förkortad arbetstid som tredje viktigaste fråga.

I Göteborg har Toyota i över ett decennium framgångsrikt haft sex timmars arbetsdag.
De har fått både sänkt sjukfrånvaro och lägre personalomsättning, kort sagt nöjdare personal.
Samtidigt har kvalitén ökat vilket har lett till ökad kundnöjdhet och högre omsättning.

Vi lever i tider av massarbetslöshet där stora grupper är utestängda från den ordinarie arbetsmarknaden. Många arbetar allt mer medan andra inte har jobb alls. Samtidigt ser vi kraftigt ökade ohälsotal, framför allt då psykisk ohälsa. Denna utveckling måste brytas.
Jobbar vi kortare tid öppnar vi för fler individer att komma in på arbetsmarknaden, vi får lättare att klare det allt stressigare livspusslet. Ernst Wigforss sade: ”Om målet med samhälls¬utvecklingen skulle vara att vi alla skulle arbeta maximalt voro vi sinnessjuka." Jag tror detta har lika stor bärighet idag.
Vi lever inte för att arbeta. Vi arbetar för att leva.
Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2015-02-13 11:29:51 +0100

I dag är stressforskarna vid Karolinska Institutet säkra på att allvarlig stress kan skada våra hjärnor. Deras forskning har visat att personer med diagnosen utmattningssyndrom har försämrad funktion i mellanhjärnan.
Skadorna kan läka, men det tar åratal.
Det är dags att vi tar stressen i vårt samhälle på allvar.
Vi måste ändra samhället så att människan får plats.
Ett första steg är definitivt en allmän arbetstidsförkortning.
De som jobbar får mer fritid och vi får färre arbetslösa
http://www.ka.se/sa-skadas-hjarnan-av-stress

2015-01-31 16:09:13 +0100

100 underskrifter nådda

2015-01-31 13:20:47 +0100

50 underskrifter nådda

2015-01-31 12:45:11 +0100

25 underskrifter nådda

2015-01-31 12:31:51 +0100

10 underskrifter nådda