Hoppa till huvudinnehåll

Till: Regeringen

Basinkomst under coronakrisen

Kampanjen är avslutad.

Vi kräver att alla människor i samhället får ekonomiskt stöd under den ekonomiska kris som coronaepidemin orsakat. Vi efterlyser en krispolitik som värnar varje individs trygg- och rättigheter oberoende av sysselsättningsgrad eller inkomst.

Varför är det viktigt?

I coronaepidemins kölvatten breder en ekonomisk kris ut sig. Anställda på företag drabbas hårt när tusentals (snart kanske tio- eller hundratusentals) varslas från sina jobb. Regeringen aviserade den 16 mars ett stödpaket som bland annat innebar att kortidspermittering ska tillåtas och att staten då täcker stora delar av fast anställda löntagares förlorade utgifter. Problemet med detta stöd är att det inte innefattar stora grupper i samhället. Exempelvis de som arbetar under olika former av ”timanställningar” (visstidsanställningar, vikariat mm) inom exempelvis detaljhandel, hotell och restaurang. Många förmodade men aldrig planerade arbetspass går nu upp i rök när företagen går dåligt. Även t ex kulturarbetare, som ser sina publika evenemang ställas in, drabbas hårt. Listan kan göras lång. Det är därför hög tid att regeringen sätter in medel för att alla människor i tider av kris ska ha rätt till en inkomst som garanterar grundläggande trygg- och rättigheter. Konsekvenserna kan annars bli förödande för ett mycket stort antal individer, och i slutändan även för samhället i stort.

Namnunderskrifterna kommer att lämnas över till regeringen.

Initiativet är taget av Hans Carlsson, butiksbiträde och kulturarbetare i Malmö.

Uppdateringar

2020-03-30 14:55:15 +0200

Debattartikel om basinkomst under corona i DagensETC, https://www.etc.se/debatt/basinkomst-en-jamlik-coronaekonomi

2020-03-23 09:35:01 +0100

Minifilm om basinkomst under coronakrisen: https://www.facebook.com/Skiftet.org/videos/152347135996960

2020-03-20 16:32:11 +0100

10,000 underskrifter nådda

2020-03-18 19:58:51 +0100

5,000 underskrifter nådda

2020-03-17 14:56:27 +0100

1,000 underskrifter nådda

2020-03-17 11:58:48 +0100

500 underskrifter nådda

2020-03-17 09:30:55 +0100

100 underskrifter nådda

2020-03-17 08:56:36 +0100

50 underskrifter nådda

2020-03-17 08:05:10 +0100

25 underskrifter nådda

2020-03-17 06:58:49 +0100

10 underskrifter nådda