Hoppa till huvudinnehåll

Till: Yusuf Aydin (KD), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. Botkyrka kommun

Behåll hundrastgården i Solskensparken

Vi med hund i Tullinge vill behålla hundrastgården i Solskensparken. Den är viktig för oss och våra hundar. Den skapar ett öppet samhälle där människor möts och samverkar, människor som annars inte möts. Det skapar en god grannsamverkan och ett öppnare samhälle där medborgaren är i fokus- som är Botkyrka kommuns devis. Men även där hundar kan få springa av sig, leka och busa en stund.

Samhället berikas av att människor möts och där både vuxna och barn möts. Solskensparken är en bra lekpark där både barn som kommer dit med sina föräldrar och där barn från närliggande förskolor och skolan får möjlighet att få leka, att få springa och bara få vara.

Att det finns en eller ett fåtal som inte vill att hundparken ska få kvar då de störs av både hälsosamma barnskratt och ljud samt stör sig på hundars lek är för oss något som strider helt mot mål 2030 där bland annat hälsa är en viktig del.

Självklart ska hundägare ha respekt mot de som bor i närområdet och med tydliga regler och tider för hundparken tror vi att detta kan fortsätta att vara en bra mötesplats för kommunens medborgare (både människor och djur).

Vi önskar därmed att kommunen öppnar upp hundrastgården eller ser över möjligheten att flytta den till den plats i samma park där man odlade en gräsyta. Denna är längre bort från grannen som blir så störd.

Med förhoppning om att Botkyrka kommun ser till alla medborgares behov även de fyrbenta.
Tack ☺️

Mvh Claudia Virtanen och alla andra som skrivit på.

Varför är det viktigt?

För att vi måste medverka för att kommunens medborgare har platser där de kan samlas, både människor och djur.

De andra hundrastgårdarna ligger kanske ljudmässigt bättre till, men de ligger båda i mörka skogsområden som är dåligt belysta och långt ifrån bebyggelse. Vilket skapar otrygghet främst bland oss kvinnliga hundägare inte vågar gå dit själva. Det gör att dagens hundrastgården inte blir tillgängliga för hälften av Tullinges befolkning på eftermiddagar och kvällstid. Det är inte heller att se till medborgarnas fokus och Bästa.

Den nya rastgården har gett området nytt liv, människor som Möts, både unga och gamla, många ensamma hittar nya vänner och vi väcker liv i en annars mörk och tyst lekplats. Låt oss mötas mera. Skapa ett samhälle där alla är välkomna.

Hur den kommer att överlämnas

Digitalt alt på plats.

Tullinge, Botkyrka, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2024-03-05 07:26:56 +0100

Tack för alla namnunderskrifter. Lämnar in detta till Botkyrka kommun på fredag denna vecka.

2024-02-29 12:13:53 +0100

100 underskrifter nådda

2024-02-29 10:24:00 +0100

50 underskrifter nådda

2024-02-29 09:50:25 +0100

25 underskrifter nådda

2024-02-29 09:27:21 +0100

10 underskrifter nådda