Hoppa till huvudinnehåll

Till: politiker och utbildningsförvaltning i vaxholms kommun

Behåll Rindö skola klasserna F-6.

Denna namninsamling är sammansatt av oroade kommuninvånare utifrån att vi fått höra att ett förslag föreligger där man har för avsikt att begränsa Rindö skola till klasser f-3.

Vi är förstående för det faktum att man behöver se över strukturer för att anpassa verksamheten till elevunderlag. Men att göra det genom att förflytta hela årskullar till andra delar av kommunen anser vi är helt fel väg att gå!

I den avsiktsförklaring Mittsamverkan för Vaxholm 2019-2022 har formulerats följande:
"Vaxholm ska vara staden för alla oavsett i vilken kommundel vi bor och vilka ekonomiska förutsättningar vi har.
Här ska vi kunna leva och arbeta i trygghet, med god hälsa, service och inflytande.
(…)
Det ska vara tryggt och säkert för barnen att vara i skolan och att förflytta sig mellan hem, skola och fritidsaktiviteter. Skolvägar ska vara trygga och säkra."

Vi anser att ett beslut att förflytta klasser och minska skolan går helt emot dessa avsikter och är ett kortsiktigt beslut som får stora konsekvenser, inte bara på Rindö skola utan även på hela lokalsamhället.

Vi anser att det är fel att fatta något beslut som tar skolan i denna riktning! Vi som skrivit under detta anser att kommunen bör:
* fortsatt driva Rindö skola som f-6 skola
* fortsätta arbetet med att utreda förutsättningarna för en ny skola på ön

Varför är det viktigt?

Vi anser att ett beslut att förflytta klasser och minska skolan går helt emot dessa avsikter och är ett kortsiktigt beslut som får stora konsekvenser, inte bara på Rindö skola utan även på hela lokalsamhället.

vaxholm Rindö

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2020-01-25 21:57:39 +0100

100 underskrifter nådda

2020-01-25 17:51:09 +0100

50 underskrifter nådda

2020-01-25 16:43:15 +0100

25 underskrifter nådda

2020-01-25 16:15:13 +0100

10 underskrifter nådda