Hoppa till huvudinnehåll

Till: Västtrafiks nutida och framtida resenärer

Behåll subventionering av Västtrafiks periodkort

Motsätt er Göteborgs nya kommunstyres budgetbeslut om att dra in subventionen på Västtrafiks periodkort.

Varför är det viktigt?

Att subventionera resor med kollektivtrafik är viktigt då ekonomiska incitament är avgörande för att folk ska ställa om sina resvanor. Att Göteborgs nya kommunstyre väljer att dra in subventionering på Västtrafiks periodkort och således höja priset är helt fel väg att gå. Kollektivtrafik är ett utmärkt verktyg för att minimera växthusgasutsläpp från resande. Minst lika viktigt är att kollektivtrafik tar vara på de stordriftsfördelar som finns med att resa tillsammans i en storstad - för en skonsammare storstadsmiljö.

Göteborg

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2019-08-13 14:19:10 +0200

100 underskrifter nådda

2019-08-12 18:14:58 +0200

50 underskrifter nådda

2019-08-10 09:56:30 +0200

25 underskrifter nådda

2019-01-19 11:50:59 +0100

10 underskrifter nådda