Hoppa till huvudinnehåll

Till: Social-och omsorgsnämnden i Linköpings kommun!

Bevara Lotsen!

Kampanjen är avslutad.

Lotsens framtid avgörs i nämnd om en knapp vecka, skriv under nu för att bidra med en röst för att övertala politikerna att bevara Lotsen!

Varför är det viktigt?

På grund av besparingskrav är Lotsen hotad av nedläggning. Detta skulle innebära en katastrof för de som deltar i Lotsens öppna verksamhet. Lotsen bidrar med gemenskap och trygghet till människor med psykisk ohälsa och/eller någon form av funktionsvariation. Lotsen förhindrar att människor hamnar i oönskad social isolering och skapar ett viktigt sammanhang.

Om politikerna beslutar att lägga ned Losten bidrar de till att fler kommuninvånare hamnar i utanförskap. Något som i förlängningen skulle innebära en mer kostsam situation än den vi har idag.
Linköping, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2024-03-14 10:55:21 +0100

500 underskrifter nådda

2024-02-28 13:59:24 +0100

100 underskrifter nådda

2024-02-27 07:36:03 +0100

50 underskrifter nådda

2024-02-26 16:27:20 +0100

25 underskrifter nådda

2024-02-26 14:39:38 +0100

10 underskrifter nådda