Hoppa till huvudinnehåll

Till: Region Gävleborg

Bevara och utveckla busstrafiken i Gävleborg

Bevara och utveckla busstrafiken i Gävleborg

För klimatet och en levande landsbygd:
Stoppa nedskärningarna - Bevara och utveckla busstrafiken i Gävleborg

Varför är det viktigt?

Region Gävleborg ska vid möte 19 mars 2020 diskutera nedläggning av många bussturer på landsbygden. Regionen har ambitiösa mål för en levande landsbygd och hållbar trafik men vill nu spara 10 miljoner kronor årligen på busstrafiken. Föreslagna neddragningar, ca 100 turer per dag, skulle slå hårt mot många orter och försvåra klimatomställningen. För att fler ska resa miljövänligt behövs istället utvecklad trafik.

Hur den kommer att överlämnas

De kommer att skickas till ledamöterna i Region Gävleborgs hållbarhetsnämnd och Regionfullmäktige.

Gävleborgs län, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Anledningar att skriva under

  • För att ytterområden också måste få chansen att överleva och alla människor ska ha möjlighet att leva där de vill och inte i "storstaden . Landsbygden måste få leva. Lokaltrafiken med många turen är en förutsättning för elever att ta sig till och från skolor.
  • Busslinjerna behövs för att vi ungdomar ska kunna ta oss först och främst till och från skolan, det är inte rätt att vi från österfärnebo ska behöva vänta på bussar hur länge som helst bara för att ni först tar bort skolan och sen också bussarna. Vi från österfärnebo kan som det är idag inte delta på kvällsaktiviteter i Sandviken då det endast går en väldigt sen buss tillbaka. Hur är detta rättvist?
  • Jag skrev under för att kollektivtrafiken är en direkt viktig anledning för landsbygdsbor ska kunna ta sig till centralorten. De som sitter i styret påstår sig vilja ha en levande landsbygd, skär dem ner, så säger dem det exakt motsatta då vi inte i samma grad kan ta oss fram och tillbaka. Utan kollektivtrafik kommer skolungdomar komma ännu senare hem, och arbetarna kommer förlora jobb i centralorten på grund av detta.

Uppdateringar

2020-03-06 14:24:23 +0100

500 underskrifter nådda

2020-03-05 10:38:13 +0100

100 underskrifter nådda

2020-03-05 08:07:36 +0100

50 underskrifter nådda

2020-03-05 07:02:24 +0100

25 underskrifter nådda

2020-03-05 06:26:28 +0100

10 underskrifter nådda