Hoppa till huvudinnehåll

Till: Region Gävleborg

Bevara och utveckla busstrafiken i Gävleborg

För klimatet och en levande landsbygd:
Stoppa nedskärningarna - Bevara och utveckla busstrafiken i Gävleborg

Varför är det viktigt?

Region Gävleborg ska vid möte 19 mars 2020 diskutera nedläggning av många bussturer på landsbygden. Regionen har ambitiösa mål för en levande landsbygd och hållbar trafik men vill nu spara 10 miljoner kronor årligen på busstrafiken. Föreslagna neddragningar, ca 100 turer per dag, skulle slå hårt mot många orter och försvåra klimatomställningen. För att fler ska resa miljövänligt behövs istället utvecklad trafik.

Hur den kommer att överlämnas

De kommer att skickas till ledamöterna i Region Gävleborgs hållbarhetsnämnd och Regionfullmäktige.

Gävleborgs län, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2020-03-06 14:24:23 +0100

500 underskrifter nådda

2020-03-05 10:38:13 +0100

100 underskrifter nådda

2020-03-05 08:07:36 +0100

50 underskrifter nådda

2020-03-05 07:02:24 +0100

25 underskrifter nådda

2020-03-05 06:26:28 +0100

10 underskrifter nådda