Hoppa till huvudinnehåll

Till: Skarpnäcks stadsdelsnämnds politiker

Bevara Skärgårdsskogen i Skarpnäck

Stockholms Stad har lagt fram ett förslag på att bygga 700 bostäder och flera nya bilvägar i Skärgårdsskogen, vilket nu ligger till grund för markanvisningar och detaljplaneprocess.

Vi anser att det går att bygga nya bostäder i området och samtidigt bevara Skärgårdsskogen som ett barnvänligt och bilfritt naturområde. För att få politikerna i nämnden att lyssna på vår kritik och vårt motförslag så behöver vi ert namn för denna fråga.

Varför är det viktigt?

Skärgårdsskogen är otroligt vacker oas i skarpnäck. Den har höga och för närmiljön ovanliga naturvärden, ett flertal fornminnen och är en frekvent använd plats för invånarna i östra skarpnäck. Skogen används främst av barn och ungdomar men också mycket som promenadstråk för pensionärer och hundägare.

Trots att protester från boende i Skarpnäck så ligger nu detta
förslag som ni ser på bilden till grund för markanvisning och detaljplanering.

Planförslaget tar ingen hänsyn till hur platsen används i dag samt liten hänsyn till fornminnen. Området som idag är en bilfri oas blir istället sönderhackat av bilvägar. Värdefull naturmark blir förstörd och den lilla skogen som blir kvar blir mycket splittrad.

Vårt motförslag: Ja till bostäder - Nej till bilvägar genom parken

Vi anser att det går att bygga nya bostäder i området och samtidigt bevara Skärgårdsskogens rekreations- och naturvärden i ett barnvänligt och bilfritt område med naturskog.

Vi har i samarbete med en lokal arkitekt tagit fram ett motförslag som vi tycker både stärker Skarpnäck i dess helhet genom att öka närvaron på Flygfältsvägen, bevarar de viktigaste naturområdena och fornlämningarna i Skärgårdsskogen, skapar ett bullerskydd för hela området samt är mer ekonomiskt för staden då färre nya vägar måste byggas samtidigt som man faktiskt får mer byggyta än i det befintliga förslaget och nästan lika många bostäder.

Byggnadskropparnas sammanlagda fotavtryck är ungefär detsamma som planförslaget och innehåller ca 29750 kvm verksamhetsyta och 550 bostäder

Vill du ta del av vår fullständiga kritik av förslaget samt vårt motförslag, se presentationen här:

https://www.dropbox.com/s/mpb57cknvbgpsph/KRITIK%20AV%20BEF%20PLANF%C3%96RSLAG%20F%C3%96R%20SK%C3%84RG%C3%85RDSSKOGEN-2020-11-24.pdf?dl=0

128 30 Skarpnäck, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Länkar

Uppdateringar

2021-11-11 17:06:37 +0100

500 underskrifter nådda

2020-11-23 15:30:42 +0100

100 underskrifter nådda

2020-11-21 00:48:43 +0100

50 underskrifter nådda

2020-11-20 16:38:43 +0100

25 underskrifter nådda

2020-11-20 13:17:20 +0100

10 underskrifter nådda