Hoppa till huvudinnehåll

Till: Simrishamns kommun

Bevara Skillingeskogen!

11 hektar av denna skogslunga finns intill Skillinge idrottsplats (på Österlen) och sträcker sig till sjösidan på andra sidan av kustvägen. Skogen ägs av statliga Sveaskog som nu vill sälja den till högstbjudande investerare. Denna skog planterades för mer än hundra år sedan och hade som ändamål att bland annat skydda åkrarna från blåst och jordflykt. Skogen har i flera decennier stått orörd och har fått sköta sig själv och är idag en vacker naturskog med mycket stor artrikedom som är till stor glädje för Skillingebor i alla åldrar och inte minst, för Naturen själv, med dess biologiska mångfald som är så viktig i ett annars monokulturellt område.
Vi önskar att kommunen vill instifta ett Kommunalt friluftsreservat.

Varför är det viktigt?

Simrishamns kommun och Österlen, lockar med friluftsliv och rekreation..men unika miljöer, som denna, försvinner i snabb takt till förmån för privat byggnation som gör kustmiljöerna allt mindre tillgängliga för allmänheten. De få publika naturbesöksmål vid kusten som finns kvar, blir allt mer ansatta på flera sätt.
Att freda detta område är att investera långsiktigt och på riktigt - i biologisk mångfald, rekreation och hälsa - ett fint sätt att spendera skattemedel på, som gagnar alla; bofasta, hitresta och sist men kanske främst; de som på riktigt bebor naturen, floran och faunan.

Uppdateringar

2021-10-09 19:03:33 +0200

1,000 underskrifter nådda

2021-10-06 14:18:07 +0200

500 underskrifter nådda

2021-10-05 21:10:53 +0200

100 underskrifter nådda

2021-10-05 20:08:01 +0200

50 underskrifter nådda

2021-10-05 19:34:37 +0200

25 underskrifter nådda

2021-10-05 19:09:31 +0200

10 underskrifter nådda