Hoppa till huvudinnehåll

Till: Bostadsminister Andreas Carlson

Bygg bort krisen - bygg bostäder!

Bostadsbyggandet har stannat och om inget görs kan Sverige vara på väg in i den största krisen sedan 90-talet. Vi har därför startat en namninsamling för att sätta press på regeringen. Nu måste åtgärder till, innan det är för sent!

Varför är det viktigt?

Det är tuffa tider nu. Inflation och stigande räntor gör att människor inte har råd att bo. Unga kan inte flytta hemifrån, familjer kan inte växa och företag kan inte rekrytera. Dessutom har bostadsbyggandet stannat och om inget görs kan Sverige vara på väg in i den största krisen sedan 90-talet.

Marknaden kommer inte lösa byggandet på egen hand. Den bostadspolitik som förts de senaste decennierna, som främst förlitat sig på marknadskrafterna, har lett till bostadsbrist, skenande priser och långa kötider.

Nu måste det till rejäla statliga satsningar. Nu måste det byggas bostäder. Byggsektorn är en viktig motor för ekonomin i stort. En byggnadsarbetare sätter tre andra i arbete. Ett byggstopp kommer få stora konsekvenser för hela samhället.

Regeringen kan inte stå och titta på när byggkrisen förlamar vårt land. Nu är det dags att sätta in åtgärder innan det är för sent. Bygg bort krisen - bygg bostäder!

Din röst och engagemang är viktigt! Skriv under nu och sprid vidare till vänner, familj och arbetskamrater.

Hur den kommer att överlämnas

Byggnads Stockholm-Gotlands medlemskretsar och Rädda jobben gruppen lämnar över namninsamlingen till infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson i början på 2024.

Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Länkar

Uppdateringar

2023-12-06 10:42:22 +0100

5,000 underskrifter nådda

2023-11-29 07:03:10 +0100

1,000 underskrifter nådda

2023-11-28 13:11:02 +0100

500 underskrifter nådda

2023-11-23 15:23:05 +0100

100 underskrifter nådda

2023-11-22 19:57:51 +0100

50 underskrifter nådda

2023-11-22 09:36:36 +0100

25 underskrifter nådda

2023-11-22 06:01:27 +0100

10 underskrifter nådda