Hoppa till huvudinnehåll

Till: Demonstration lördagen den 4 februari för reella lönehöjningar och mot prishöjningar

Demonstration för reella lönehöjningar och mot prishöjningar

Bibehållen levnadsstandard. LO-facken måste kräva på full kompensation för inflationen.

– Utöver inflationsskyddade löner behövs reallöneökningar i krontal, kräv minst 2000 kronor i månaden för alla. För att de lågavlönade som ofta tagit den största smällen under covid-pandemin inte fortsätter halka efter i löneutveckling och levnadsstandard.

Varför är det viktigt?

Vi lever i historiska tider, med rekordhög inflation som hotar löntagare för första gången på decennier av en period av kraftiga reallönesänkningar. Det är i sådana tiden som vi måste gå samman för att försvara oss från arbetsgivarna inte ska vältra över alla kostnader på oss. LO-ledningen och facken inom industrin med låga lönekrav på 4,4 procent har precis motsatt effekt – det innebär att de rikas vinster försvaras på vår bekostnad och skickar signalen på att vi är beredd att sänka våra löner utan strid.

Det är dags för facken att ta initiativ och agera. Vi ser med bestörtning på den senaste diskussionen som pågår mellan ”experter”, politiker, vissa fackliga företrädare och kapitalägare, där arbetare ska “ta ansvar” och inte kräva kompensation för prisökningar, “för att inte skapa en inflationsspiral”.

– Det ställs inga krav på “ansvar” av ICA-handlarna som höjt matpriserna med 20 procent och därmed gör högre vinster än någonsin.

– Inte heller krävs ansvar av elproducenterna som höjt priserna med mer än 100 procent, trots att det inte kostar dem en krona mer än tidigare att producera elen.

– Och fastighetsägarnas 10-procentiga hyreshöjningar när de skulle kunna frysa hyran och fortfarande göra stora vinster.

Snacket om “inflationsspiral” är inget annat än just snack för att arbetare ska acceptera lönesänkningar, en lika gammal skröna som arbetsgivarnas kampanjer för att hålla nere lönerna. Inflationen har skjutit i höjden trots att avtalsrörelsen mer eller mindre ställdes in under pandemin och löneökningarna blev ytterst modesta. Inflationen beror alltså INTE på lönerna den här gången heller! Det måste bli ett slut på all propaganda som kapitalet, deras media, många politiker och en del av våra egna matar oss med, att det är vårt ansvar. Vi menar att arbetarklassen har tagit sitt ansvar länge nu och vi måste stå upp för vad som är rätt.

I Storbritannien, Tyskland, Belgien, Grekland, Frankrike och andra länder pågår strejker och demonstrationer som kräver rejäla löneökningar, bättre arbetsvillkor och ett stopp för fortsatta privatiseringar.

Allt detta handlar om ett ord som hamnat i glömskan: klasskamp.

Kapitalet och arbetarklassen har olika intressen. Kapitalet försöker vinstmaximera medan vi i arbetarklassen vill ha vår del av kakan, som därigenom minskar vinsten, så att vi ska kunna höja vår levnadsstandard.

Vi kräver

– Bibehållen levnadsstandard. LO-facken måste kräva på full kompensation för inflationen.

– Utöver inflationsskyddade löner behövs reallöneökningar i krontal, kräv minst 2000 kronor i månaden för alla. För att de lågavlönade som ofta tagit den största smällen under covid-pandemin inte fortsätter halka efter i löneutveckling och levnadsstandard.

Det räcker inte bara med förhandlingar. Alla fack måste bemöta den borgerliga propagandan. Det behövs möten på alla arbetsplatser för att mobilisera hela arbetarklassen genom kamp för dessa krav med alla till buds stående medel, demonstrationer, strejker osv. Vi måste visa att vi inte är lättlurade och att vi lär oss av andra strider som äger rum i hela världen.

Vi uppmanar alla fackföreningar, förtroendevalda och arbetare att ta initiativ för att organisera protester/demonstrationer över hela Sverige lördagen den 4 februari 2022.

Upp till kamp! En för alla och alla för en!
Stockholm, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-02-04 18:21:05 +0100

50 underskrifter nådda

2023-01-30 16:47:41 +0100

25 underskrifter nådda

2023-01-27 16:15:14 +0100

10 underskrifter nådda